N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

Facebook Gmina Mucharz

GOKiC Mucharz

Rezerwacja kortów

Koronawirus - informacje i zalecenia

Solidarni z Ukrainą!

100 lat niepodległości

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
641
1633
14200
25607
55305
5945968

Ogłoszenie - ptasia grypa

Ogłoszenie - dowóz dzieci do szkół

Rozporządzenia Wojewody Małopolskiego ws zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie woj. małopolskiego.

Ptasia grypa

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 20 stycznia 2023 r. (nr poz. rej. 2/23) w sprawie zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa małopolskiego

Na wniosek Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii znak: WIW-ChZ.913.5.2.2023 z 18 stycznia 2023 roku oraz na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, pkt 8a, pkt 8f i pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421 oraz z 2022 r. poz. 1570), art. 3 i art. 4 ust. 4 decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1136 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie środków zmniejszających ryzyko i wzmocnionych środków bezpieczeństwa biologicznego oraz systemów wczesnego wykrywania w związku z ryzykiem stwarzanym przez dzikie ptactwo w odniesieniu do przenoszenia wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków na drób (Dz. Urz. UE L Nr 205 z 14 sierpnia 2018 r., str. 48) w związku z § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2019 r. poz. 2368) zarządza się, co następuje:

§ 1. Za obszar zagrożony wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt - wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) uznaje się tereny powiatów oświęcimskiego i wadowickiego.

§ 2. 1. Na obszarze, o którym mowa w § 1, wprowadza się następujące nakazy i zakazy:

1) zakazuje się utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu, chyba że drób jest chroniony przed kontaktem z dzikim ptactwem za pomocą sieci, dachów, poziomych tkanin lub innych odpowiednich środków zapobiegających temu kontaktowi;

2) nakazuje się poić i karmić drób w zamkniętym pomieszczeniu, które uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa;

3) nakazuje się wyłożyć maty dezynfekcyjne nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wejściami do budynków, w których utrzymywany jest drób;

2. Środki określone w ust. 1 stosuje się do czasu uchylenia niniejszego rozporządzenia.

§ 3. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2, obowiązują wszystkich mieszkańców utrzymujących drób na obszarze, o którym mowa w § 1.

§ 4. Rozporządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie określonym w § 1.

Wojewoda Małopolski
Łukasz Kmita

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wadowicach

  • ul. Nadbrzeżna 39a
  • 34-100 Wadowice
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • www.piw.wadowice.pl
  • Telefon: 33 823 34 22

 

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Gospodarka odpadami komunalnymi

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Aktualna jakość powietrza

Gminny Portal Mapowy

System Informacji Przestrzennej

RODO - polityka prywatności

Zwierzaki poszukują właścicieli

Środki zewnętrzne pozyskane przez Gminę Mucharz

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu

Czyste Powietrze

Dolina Karpia

Sprawdź - jak załatwić sprawę

WFOŚiGW

Igrzyska Europejskie Kraków 2023