N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

#SzczepimySię

Fundusze Europejskie dla turystyki

Harcerze pomogą - tel. 509 111 662

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Wirtualny spacer wokół zbiornika Świnna Poręba

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
712
778
4538
2213
20958
5076476

Zbiórka odpadów

Odbiór odpadów komunalnych - informacja dla mieszkańców.

Wysokość opłaty za odbiór odpadów w 2021 roku

Dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na stale opłata miesięczna wynosi 24,00 zł/osobę (w przypadku nieprawidłowej segregacji naliczana jest opłata podwyższona w wysokości 96,00zł/os/miesiąc). W celu uzyskania ulgi za samodzielne kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach, która wyniesie 2,00 zł od osoby/miesiąc należy złożyć nową deklarację. W związku z przyjęciem nowej zniżki związanej z kompostowaniem odpadów decyzją Rady Gminy Mucharz od 01 stycznia 2021 r. przestaje obowiązywać zniżka za posiadanie Karty Dużej Rodziny.

Opłaty należy uiszczać w następujących terminach:

 • rata za I kwartał płatna do 15 marca każdego roku
 • rata za II kwartał płatna do 15 maja każdego roku
 • rata za III kwartał płatna do 15 września każdego roku
 • rata za IV kwartał płatna do 15 listopada każdego roku

Ryczałt dla właścicieli domków letniskowych i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, niezależnie od ilości osób ani dni przebywania na posesji - opłata wynosi 181,00 zł/rok:

 • płatne do 30 czerwca każdego roku

Wpłat można dokonywać w kasie Urzędu Gminy lub na konto: Beskidzki Bank Spółdzielczy o/Wadowice

 • 40 8111 1019 2002 2001 6698 0047

Informacje dotyczące PSZOK

Punkt Selektywnego Odbierania Odpadów (PSZOK) znajdujący się obok Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Jaszczurowej (Jaszczurowa 357) czynny jest raz w miesiącu w wyznaczonych w harmonogramie terminach (zaznaczono na kolor różowy).

 • Godziny otwarcia: styczeń, luty, listopad i grudzień od godz.12:00 do 17:00; marzec – październik od godz.13:00 do 18:00.

Do PSZOK nieodpłatnie w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami mieszkańcy Gminy Mucharz mogą oddawać posegregowane odpady komunalne. Regulamin PSZOK dostępny jest na stronie mucharz.pl w zakładce Gospodarka odpadami komunalnymi.
Odbiór odpadów komunalnych od osób przebywających w izolacji domowej w Gminie Mucharz (w czasie trwania pandemii/epidemii). Osoba przebywająca w izolacji domowej powinna zgłaszać do Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Mucharzu zapotrzebowanie na worki i odbiór z posesji odpadów wytworzonych w okresie izolacji domowej, najpóźniej do środy każdego tygodnia w godzinach pracy Urzędu.


Odbiór odpadów w 2021 roku


COVID-19


Nasze śmieci

Strona Ministerstwa Klimatu i Środowiska: https://naszesmieci.mos.gov.pl/


Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych: meble, wyroby tapicerskie tj. fotele, pufy, tapczany itp. materace, stolarka okienna, drzwi, zużyte rzeczy użytkowe np. wózki, deski do prasowania, duże zabawki itp. odbywać się będzie w terminie podanym w odrębnym ogłoszeniu umieszczonym na tablicach ogłoszeń, stronie internetowej www.mucharz.pl.

Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez umieszczanie ich w odpowiednich workach wypełnionych przynajmniej w 3/4 objętości, a następnie wystawienie ich poza teren nieruchomości, w miejscu umożliwiającym swobodny do nich dojazd do godz. 8.00 dnia, w którym następuje odbiór.

PRZYPOMINAMY

 1. Śmieci wystawiamy tylko w workach do tego przeznaczonych;
 2. Na każdy worek należy przykleić kod. Worki bez kodu NIE BĘDĄ ODBIERANE!

Informujemy również, że zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina ma obowiązek kontrolować prawidłowość segregacji i nakładać w stosunku do mieszkańców niesegregujących odpady podwyższone stawki opłaty ustalone przez Radę Gminy Mucharz, w wysokości 76 zł od osoby za miesiąc.

Punkty zbierania folii, sznurków, opon rolniczych

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. 2019 poz. 2010 z późn. zm) informujemy, że odpady folii, sznurka oraz opon, powstające w gospodarstwach rolnych lub zakładach przetwarzania takich odpadów można odpłatnie przekazać do Punku Skupu Surowców Wtórnych w Suchej Beskidzkiej ul. Przemysłowa 1


FRAKCJE ODPADÓW ZBIERANYCH W GMINIE MUCHARZ:

I. WORKI NIEBIESKIE – PAPIER
wrzucamy: czyste opakowania z papieru lub tektury, gazety i czasopisma, katalogi, prospekty, foldery papier szkolny i biurowy, książki i zeszyty, torebki papierowe, papier pakowy, biurowy,
nie wrzucamy!!! zatłuszczonych opakowań z papieru, zużytych ręczników papierowych i chusteczek, paragonów.

II. WORKI ŻÓŁTE – TWORZYWA SZTUCZNE, METAL
wrzucamy: puste plastikowe butelki po napojach, opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach , płynach do mycia naczyń itp.), kartony po sokach i mleku (tzw. tetrapaki), opakowania po produktach spożywczych, plastikowe zakrętki, torebki, worki, reklamówki, plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach, styropian z opakowań sprzętu rtv i agd, puszki po napojach i sokach, puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy), złom żelazny i metali kolorowych, metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników, folia aluminiowa, wielomateriałowe odpady opakowaniowe, (butelki i opakowania zgniatamy, odpady mogą posiadać naklejki)
nie wrzucamy!!! zużytych baterii i akumulatorów, sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego, puszek i pojemników po farbach, butelek po olejach samochodowych, opakowań po aerozolach, opakowań po olejach silnikowych, zatłuszczonego styropianu po żywności,

III. WORKI ZIELONE – SZKŁO
wrzucamy: puste butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach i lekach,
nie wrzucamy!!! szkła stołowego, ceramiki, wyrobów ze szkła żaroodpornego, szkła okiennego, luster, szyb, (opakowania powinny być opróżnione z produktu mogą posiadać naklejki i nakrętki, starać się nie tłuc szkła, jednakże w przypadku stłuczenia butelki czy też słoika, można wrzucić go do zielonego worka na szkło)

IV. WORKI BRĄZOWE – ODPADY BIODEGRADOWALNE
wrzucamy: trawa, liście, wióry drewniane nie pochodzące z działalności gospodarczej, drobne gałęzie, popiół drzewny odpady z kuchni tj. odpadki warzywne i owocowe, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie, zwiędłe kwiaty oraz rośliny doniczkowe, resztki jedzenia bez mięsa, kości oraz tłuszczów zwierzęcych,
nie wrzucamy!!! resztek mięsnych, kości oraz tłuszczy zwierzęcych, oleju jadalnego, ziemi i kamieni, odchodów zwierząt,

V. WORKI SZARE – POPIÓŁ, SADZA, ŻUŻEL POWSTAJĄCY Z PALENISK DOMOWYCH, DROBNY MATERIAŁ BUDOWLANY.

VI. WORKI POMARAŃCZOWE - PAMPERSY I INNE ODPADY HIGIENICZNE
wrzucamy: pampersy, chusteczki higi eniczne, podpaski, waciki, patyczki higieniczne
Jeżeli ilość produkowanych odpadów tego rodzaju, w gospodarstwie domowym, w skali miesiąca jest nieznaczna, wówczas wrzucamy je do czarnego worka.

VII. WORKI CZARNE – ODPADY ZMIESZANE
wrzucamy: odzież, obuwie, wyroby tekstylne, gąbki, tworzywo piankowe, zabawki, kalka, fotografie, fajans, wyroby ceramiczne, zbite szyby okienne i lustra, szkło żaroodporne, arcoroc, znicze, zużyte pełne worki do odkurzacza, płyty CD/DVD, pozostałości po papierosach, tapety, zabrudzony papier opakowaniowy, paragony, zabrudzony styropian, niewielkie ilości odpadów higienicznych, zbite szyby okienne i lustra,
nie wrzucamy!!! odpadów budowlanych i remontowych, odpadów zielonych,

DO WORKÓW NIE WRZUCAMY!!! sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego, żarówek, świetlówek, baterii i akumulatorów, przeterminowanych leków oraz chemikaliów.
Oddać je należy do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), przeterminowane lekarstwa można również oddać w aptece a baterie w urzędzie gminy.


Worki do segregacji:

 • niebieske – papier
 • żółte – tworzywa sztuczne, metal
 • zielone – szkło
 • brązowe – odpady  biodegradowalne
 • szare – popiół, żużel, drobne odpady budowlane
 • pomarańczowe – pampersy i inne odpady higieniczne
 • czarne – odpady niesegregowane

UWAGA!!!
Przypominam, że pobrane worki należy wykorzystywać zgodnie z ich przeznaczeniem tj; do segregacji odpadów. Wykorzystywanie worków do celów własnych jest niedopuszczalne i może pociągnąć za sobą sankcje karne lub wprowadzenie dodatkowych opłat. Dbajmy wspólnie o nasze środowisko!

Wójt Gminy Mucharz


Informacja Marszałka Województwa Małopolskiego

W imieniu Marszałka Województwa Małopolskiego Wójt Gminy Mucharz podaje do wiadomości informacje dotyczące ewidencji i sprawozdawczości odpadowej, gospodarowania bateriami i akumulatorami, gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi


Wykaz firm asenizacyjnych posiadających aktualne pozwolenie na odbiór nieczystości płynnych na terenie Gminy Mucharz


 Dokumenty, zarządzenia i uchwały:


Mapy tras przejazdów (pdf)

 

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Gospodarka odpadami komunalnymi

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rodzina 500+

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gminy Partnerskie

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Dziennik ustaw

powiat live 2013

Witryna wiejska

WFOŚ w Krakowie