N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

Rezerwacja kortów

Koronawirus - informacje i zalecenia

#SzczepimySię

Fundusze Europejskie dla turystyki

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
293
860
2602
293
28019
5435536

Orlik 2012 w Mucharzu

Orlik 2012 w Mucharzu

Szkoła Podstawowa w Mucharzu

34-106 Mucharz nr 238

tel. 33 876 13 52

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej informuje, że boiska Orlik są otwarte zgodnie z regulaminem od poniedziałku do niedzieli w godzinach pracy animatorów... - zobacz informację.

Informacja, 20.02.2022

Dyrektor SP Mucharz podpisał umowę na udostępnienie Orlika w dniu 12.01.2022 r. z Klubem LKS Skawce a w dniu 17.02.2022 r. z Klubem Czarni Koziniec.


Informacja, 10.07.2021

Informacja na temat funkcjonowania Orlika

Boiska są czynne od 1 marca do 30 listopada, od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 16.00 do 20.00 a w porze wakacji do 21.00

Ponadto boisko Orlik może być otwarte w każdej wolnej chwili po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z animatorem.

 • 505 131 710
 • 609 340 694

Regulamin Korzystania z „Orlika"

Zasady korzystania

 • korzystanie z boisk jest bezpłatne,
 • nie trzeba zakrywać ust i nosa w czasie korzystania z boiska,
 • nie ma możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (z wyjątkiem WC),
 • obowiązuje nakaz zachowania dystansu społecznego, odległości między przebywającymi na obiektach,
 • wszystkich wchodzących obowiązuje dezynfekcja dłoni przed wejściem na obiekty i przy wychodzeniu z nich,
 • obowiązuje nakaz stosowania się do poleceń porządkowych osoby upoważnionej z ramienia administratora obiektu, nauczyciela lub animatora,
 • nie ma możliwości przebywania na obiekcie osób w wieku do 10 lat bez opieki osoby dorosłej. W przypadku, gdy rodzic/ opiekun dziecka do lat 10 nie korzysta z obiektu, pozostaje poza obiektem sportowym (umożliwia to innym osobom wstęp na boisko)
 • nie ma możliwości przebywania na obiekcie osób postronnych,
 • na kompleks wchodzimy bramką od strony szkoły. Nie ma możliwości wchodzenia na kompleks od strony łąki,
 • obowiązują 15-minutowe odstępy między grupami wchodzącymi a opuszczającymi obiekt.

Rezerwacja

 • wyłącznie telefoniczna: 505 131 710 : 609 340 694
 • rezerwacji dokonuje osoba pełnoletnia,
 • podczas rezerwacji należy podać swoje dane, godzinę i dzień rezerwacji, liczbę osób korzystających,
 • podczas wejścia na obiekt, rezerwujący ma obowiązek dostarczyć animatorowi listę osób wchodzących (lista zawiera imiona, nazwiska oraz nr tel. kontaktowych wchodzących osób). W przypadku braku listy, rezerwacja jest anulowana (nie ma możliwości wypełnienia listy na miejscu),
 • osoba rezerwująca jest odpowiedzialna za zdarzenia zaistniałe podczas korzystania z obiektu oraz za zobowiązanie pozostałych korzystających do przestrzegania regulaminu obiektu oraz przestrzegania zasad higieny (dezynfekcja dłoni itp.),
 • rezerwacja powinna uwzględniać społeczny interes i nie może doprowadzić do uniemożliwienia skorzystania z obiektów większej liczbie mieszkańców,
 • w przypadku zajęcia zbyt wielu terminów, administrator obiektów ma prawo odmówić niektórych terminów rezerwacji.

 


Informacja, 26.02.2021

1 marca br. otwarcie boiska Orlik przy SP Mucharz

Boiska są czynne od 1 marca do 30 listopada, od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 16.00 do 20.00 a w porze wakacji do 21.00

Za porządek i właściwe korzystanie z boiska odpowiada p. Piotr Wajdzik, który jest gospodarzem boiska. Osoby, które będą korzystać z obiektu  w innych godzinach mogą  zgłaszać się do gospodarza w celu uzgodnienia terminu korzystania z boiska.

 • Telefon do gospodarza: 505 131 710
 • Telefon do szkoły: 33 876 13 52

Przewidywane godziny funkcjonowania obiektu „Orlik" przy SP Mucharz:

 • Poniedziałek 16:00 -21:00
 • Wtorek  16.00- 21.00
 • Środa 16:00-21:00
 • Piątek 16:00-21:00
 • Sobota 15.00-18:00
 • Niedziela 15.00-18.00

Funkcjonowanie boiska „Orlik 2012"  jest zgodne z zasadami bezpieczeństwa, które zostały określone przez Premiera Rządu i Ministra Sportu. Wszystkie osoby korzystające z boiska zobowiązane są do  przestrzegania reżimu sanitarnego.


Informacja, 28.01.2021

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.12.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii boisko Orlik przy Szkole Podstawowej w Mucharzu będzie udostępniane nadal wyłącznie:

 • Dzieciom i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.
 • Podmiotom uczestniczącym we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy lub uprawiającym sport zawodowo. Osoby, które chcą korzystać z obiektu są zobowiązane przedstawić dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy.

Do obowiązującego Regulaminu korzystania z boiska Orlik od dnia 18 maja 2020 r. dodane zostały dodatkowe zasady bezpieczeństwa, które obowiązują nadal.

 • tylko zorganizowane grupy z opiekunem,
 • zachowanie dystansu społecznego,
 • obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),
 • ograniczenie liczba osób przebywających na boisku,
 • weryfikacja uczestników (zgłoszenie do gospodarza osób wchodzących na obiekt),
 • brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),
 • dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,
 • obowiązkowa dezynfekcji rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
 • korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu.
 • wszelkie uwagi, w tym trudności, proszę zgłaszać gospodarzowi.
 • rejestr wejść prowadzi gospodarz po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.

Informacja, 28.12.2020

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.12.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w okresie: 28.12.2020 r. – 17.01.2021 r. boisko Orlik przy Szkole Podstawowej w Mucharzu będzie udostępniane wyłącznie podmiotom uczestniczącym we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy lub uprawiającym sport zawodowo.


Informacja, 8.05.2020

Informacja o nowych zasadach funkcjonowania boiska „Orlik 2012" zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu informuje, że funkcjonowanie boiska „Orlik 2012" zgodnie z nowymi zasadami bezpieczeństwa, które zostały określone przez Premiera Rządu i Ministra Sportu rozpocznie się 18 maja 2020 r.

Za porządek i właściwe korzystanie z boiska odpowiada p. Piotr Wajdzik, który jest gospodarzem boiska.

Osoby, które będą korzystać z obiektu mają obowiązek zgłoszenia się do gospodarza w celu uzgodnienia terminu korzystania z boiska.

Telefon do gospodarza: 505 131 710
Telefon do szkoły: 33 876 13 52

Przewidywane godziny funkcjonowania obiektu „Orlik" przy SP Mucharz:

 • Poniedziałek 15:00 -18:00
 • Środa 15:00 -18:00
 • Piątek 15:00 -18:00
 • Sobota 10:00 -12:00

Do obowiązującego Regulaminu korzystania z boiska Orlik od dnia 18 maja 2020 r. dodane zostaną dodatkowe zasady bezpieczeństwa, tj.:

 • tylko zorganizowane grupy z opiekunem,
 • zachowanie dystansu społecznego,
 • obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),
 • ograniczenie liczba osób przebywających na boisku,
 • weryfikacja uczestników (zgłoszenie do gospodarza osób wchodzących na obiekt),
 • brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),
 • dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,
 • obowiązkowa dezynfekcji rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
 • korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu.
 • wszelkie uwagi, w tym trudności, proszę zgłaszać gospodarzowi.
 • rejestr wejść prowadzi gospodarz po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.

Ustalono dodatkowe Zasady bezpiecznego prowadzenia zajęć sportowych na terenie boiska:

 • tylko zdrowe dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach,
 • mała grupa ćwiczących zgodna z wytycznymi KPRM, tj. do 6 osób + trener (opiekun) na obiekcie sportowym,
 • każdy zawodnik pojedynczo wchodzi na boisko do wyznaczonego sektora po wcześniejszym wezwaniu przez trenera (opiekuna),
 • w czasie zajęć zawodnik nie może opuszczać wyznaczonego sektora,
 • stała grupa treningowa bez rotacji lub z rotacją zawodników z zachowaniem procedur bezpieczeństwa,
 • zachowanie odpowiednich odległości zawodników, tj. 2 m od siebie i od trenera,
 • zachowanie dystansu przez osoby doprowadzające i odprowadzające dzieci na zajęcia (rodzice nie wchodzą na teren kompleksu sportowego),
 • opiekunowie nie gromadzą się przy obiekcie sportowym, zalecane jest pozostanie, np. przy lub w samochodzie,
 • zawodnik zgłasza się przygotowany do zajęć (odpowiednio ubrany),
 • zachowanie zasad higieny zgodnie z GIS, w tym dezynfekcja dłoni przed i po treningu,
 • sprzęt sportowy szkolny, tj. stożki, bramki, drabinki etc. zostaną zdezynfekowane po każdorazowych zajęciach,
 • zakończenie zajęć będzie polegało na pojedynczym zejściu zawodnika z boiska.

 

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Zwierzaki poszukują właścicieli

Gospodarka odpadami komunalnymi

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Ekomucharz

Aktualna jakość powietrza

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rodzina 500+

Gminny Portal Mapowy

Kraina Jeziora Mucharskiego

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gminy Partnerskie

Czyste Powietrze

Dolina Karpia

Sprawdź - jak załatwić sprawę

WFOŚiGW