N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

#SzczepimySię

Fundusze Europejskie dla turystyki

Harcerze pomogą - tel. 509 111 662

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Wirtualny spacer wokół zbiornika Świnna Poręba

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
434
650
4738
10397
21450
5043857

Uprawy maku i konopi

Uprawy maku i konopi

Zgłoszenie planowanego areału uprawy maku i konopi włóknistych na terenie Gminy Mucharz w 2022 roku.

W nawiązaniu do pisma znak: RO-I.075.12.2021 Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego z dnia 12.08.2021 r. Urząd Gminy Mucharz zwraca się do mieszkańców Gminy z prośbą o podanie planowanego areału uprawy maku i konopi włóknistych na terenie Gminy Mucharz w 2022 roku.

 

Sejmik województwa małopolskiego, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa określa, w drodze uchwały, ogólną powierzchnię przeznaczoną corocznie pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw, mając na względzie zagrożenie narkomanią, zapotrzebowanie na surowce pochodzące z tych upraw oraz tradycję uprawy maku i konopi włóknistych na danym terenie.

 

Informację o planowanym areale uprawy maku i konopi włóknistych w 2022 roku prosimy złożyć w Urzędzie Gminy Mucharz, Mucharz 226, 34-106 Mucharz w terminie do dnia 28 września 2021 roku listownie lub do Skrzynki Podawczej UG Mucharz.

 

  • Telefon do kontaktu: 33 876 14 68 wew. 18.

 

 

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Gospodarka odpadami komunalnymi

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rodzina 500+

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gminy Partnerskie

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Dziennik ustaw

powiat live 2013

Witryna wiejska

WFOŚ w Krakowie