N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

Fundusze Europejskie dla turystyki

Harcerze pomogą - tel. 509 111 662

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Wirtualny spacer wokół zbiornika Świnna Poręba

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
349
603
952
17491
19905
4723886

Ogłoszenie - sesja Rady Gminy

Ogłoszenie - sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Mucharz zawiadamia, że w dniu 29.09.2020 r. o godz. 14.30 w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Mucharzu odbędzie się Siedemnasta Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Mucharz.

Następujący proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji.
4. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
6. Interpelacje i zapytania radnych – forma pisemna.
7. Przyjęcie informacji na temat przygotowania szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/2021.
8. Przyjęcie informacji na temat staniu bezrobocia w Gminie oraz form przeciwdziałania.
9. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 r.
10. Przedstawienie informacji o oświadczeniach majątkowych radnych.
11. Laur Babiogórski 2020.
12. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
b) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Świnnej Porębie w formie darowizny na rzecz Gminy Mucharz;
c) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Mucharzu;
d) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Skawcach;
e) w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Koziniec – Centrum na zakup samochodu;
f) w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2020;
g) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mucharz na lata 2020-2025.
12. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
13. Zakończenie Sesji.

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Gospodarka odpadami komunalnymi

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Ekointerwencja

Rodzina 500+

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminy Partnerskie

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Dziennik ustaw

powiat live 2013

Witryna wiejska