N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

Facebook Gmina Mucharz

GOKiC Mucharz

Rezerwacja kortów

Koronawirus - informacje i zalecenia

Solidarni z Ukrainą!

100 lat niepodległości

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
1652
2154
4530
27954
57220
5843447

Ogłoszenie - sesja Rady Gminy

Ogłoszenie - sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Mucharz zawiadamia, że w dniu 06.02.2024 r. o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy w Mucharzu odbędzie się 51 Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Mucharz.

51 Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Mucharz

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji.
4. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja o korespondencji skierowanej do Rady Gminy.
6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmiany uchwały nr XXI/185 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mucharz;
b) w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do gminnej ewidencji zabytków;
c) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 15 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy;
d) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat;
e) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy;
f) w sprawie zmiany uchwały Nr XV/132 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mucharz;
g) w sprawie określenia wymagań stawianych przedsiębiorcom ubiegającym się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie gminy Mucharz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
7. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
8. Zakończenie Sesji.

Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy zawodowej na podstawie art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Przewodniczący Rady Gminy Mucharz
Paweł Sukiennik

 

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Gospodarka odpadami komunalnymi

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Aktualna jakość powietrza

Gminny Portal Mapowy

System Informacji Przestrzennej

RODO - polityka prywatności

Zwierzaki poszukują właścicieli

Środki zewnętrzne pozyskane przez Gminę Mucharz

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu

Czyste Powietrze

Dolina Karpia

Sprawdź - jak załatwić sprawę

WFOŚiGW

Igrzyska Europejskie Kraków 2023