N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

#SzczepimySię

Fundusze Europejskie dla turystyki

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
31
588
4118
14759
18700
5107722

Ogłoszenie - sesja Rady Gminy

Ogłoszenie - sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Mucharz zawiadamia, że w dniu 21.12.2021 r. o godz. 14.30 w świetlicy GOKiC w Mucharzu odbędzie się 27 Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Mucharz

27 Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Mucharz

Przewodniczący Rady Gminy Mucharz zawiadamia, że w dniu 21.12.2021 r. o godz. 14.30 w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Mucharzu odbędzie się 27 Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Mucharz z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Wręczenie aktu nadania i statuetki „Zasłużony dla Gminy Mucharz".
6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Mucharz;
b) w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości stałych;
c) w sprawie przyjęcia Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków obowiązującego na terenie Gminy Mucharz;
d) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Jaszczurowej;
e) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
f) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Mucharz;
g) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mucharz (załączniki zamieszczone w BIP – Rada – materiały na sesję);
h) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej;
i) w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2022 r. dla Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Mucharzu;
j) w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2021;
k) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mucharz na lata 2021-2026;
l) w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Mucharz na rok 2022;
m) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mucharz na lata 2022-2027;
n) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Mucharz na I półrocze 2022 roku;
o) w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Mucharz na I półrocze 2022 roku.
7. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
8. Zakończenie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Mucharz
Paweł Sukiennik

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Gospodarka odpadami komunalnymi

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rodzina 500+

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gminy Partnerskie

Sprawdź - jak załatwić sprawę