N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

Fundusze Europejskie dla turystyki

Harcerze pomogą - tel. 509 111 662

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Wirtualny spacer wokół zbiornika Świnna Poręba

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
12
629
3662
12478
22632
4698968

Ogłoszenie - sesja Rady Gminy

Ogłoszenie - sesja Rady Gminy

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Mucharz zawiadamia, że w dniu 4.08.2020 r. o godz. 14.30 w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Mucharzu odbędzie się Szesnasta Nadzwyczajna Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Mucharz.

Następujący proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Gminą Wadowice dotyczącego wyznaczenia granic aglomeracji Wadowice;
b) w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2020/2021;
c) w sprawie określenia szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych w Gminie Mucharz, form i zakresu tego wsparcia oraz trybu postępowania w tych sprawach;
d) w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Świnnej Porębie w Przedszkole w Świnnej Porębie oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnnej Porębie;
e) w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2020.
4. Zakończenie Sesji.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Marta Czechowicz

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Gospodarka odpadami komunalnymi

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Ekointerwencja

Rodzina 500+

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminy Partnerskie

Projekty Granty

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Dziennik ustaw

powiat live 2013

Witryna wiejska