N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

Rezerwacja kortów

Koronawirus - informacje i zalecenia

Solidarni z Ukrainą!

GOKiC Mucharz

100 lat niepodległości

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
536
560
5753
536
27788
5660922

Ogłoszenie - sesja Rady Gminy

Ogłoszenie - sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Mucharz zawiadamia, że w dniu 19.09.2023 r. o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy w Mucharzu odbędzie się 46 Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Mucharz.

46 Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Mucharz

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji.
4. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja o korespondencji skierowanej do Rady Gminy.
6. Przyjęcie informacji na temat przygotowania szkół i obiektów sportowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2023/2024.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
b) w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Mucharz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie na 2024 rok;
c) w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaszczurowej;
d) w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2023;
e) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mucharz na lata 2023-2030.
8. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
9. Zakończenie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Mucharz
Paweł Sukiennik

 

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Gospodarka odpadami komunalnymi

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Aktualna jakość powietrza

Gminny Portal Mapowy

System Informacji Przestrzennej

Zwierzaki poszukują właścicieli

Programy i projekty dofinansowane z programów rządowych

Programy i projekty dofinansowane z funduszy europejskich

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu

Czyste Powietrze

Dolina Karpia

Sprawdź - jak załatwić sprawę

WFOŚiGW

Igrzyska Europejskie Kraków 2023