N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

Facebook Gmina Mucharz

Rezerwacja kortów

Koronawirus - informacje i zalecenia

Solidarni z Ukrainą!

GOKiC Mucharz

100 lat niepodległości

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
123
1026
7312
9563
36863
5733769

KRUS - upadek to nie przypadek

KRUS - upadek to nie przypadek

Dane statystyczne zgłoszonych w Placówce KRUS w Wadowicach wypadków przy pracy rolniczej wskazują, że 62,5% zdarzeń znajduje się w grupie „upadki osób", z czego aż 37,5% to upadki na nawierzchni podwórzy, pól, ciągów komunikacyjnych.

Upadek to nie przypadek

Dane statystyczne zgłoszonych w Placówce Terenowej KRUS w Wadowicach wypadków przy pracy rolniczej (dane za 3 kwartały 2023 r.) wskazują, że 62,5% zgłoszonych zdarzeń znajduje się w grupie „upadki osób", z czego aż 37,5% to upadki na nawierzchni podwórzy, pól, ciągów komunikacyjnych. Pozostałe to upadki z ciągników, przyczep i maszyn rolniczych oraz z wysokości (drabin, schodów itp.) a także w pomieszczeniach inwentarsko-gospodarczych.

Najczęściej do upadków dochodziło podczas przemieszczania bez obciążenia (do i z miejsca), ale odnotowano również wypadki podczas prac porządkowych w obejściu gospodarstwa oraz podczas prac ręcznych w gospodarstwach rolnych z użyciem narzędzi prostych.

Ze względu na wysoki udział tego rodzaju zdarzeń wypadkowych w całej grupie wypadków należy zwrócić szczególną uwagę na przyczyny tych zdarzeń, a do najważniejszych należą:

 • używanie nieodpowiedniego obuwia,
 • zły stan nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych,
 • bałagan w obejściu i w pomieszczeniach gospodarczych,
 • zbyt wysokie i nieoznakowane progi,
 • brak odpowiednich przejść i obejść,
 • pośpiech podczas pracy,
 • niezabezpieczone i nieprawidłowo skonstruowane drabiny,
 • nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych,
 • przystępowanie do pracy po spożyciu alkoholu.

Rolniku, aby zmniejszyć ryzyko upadków:

 • Stosuj właściwe obuwie robocze, które zmniejszy niebezpieczeństwo poślizgnięć i potknięć, przylegające do kostki o podeszwie protektorowanej, oczyść obuwie po zakończeniu pracy.
 • Utwardź i wyrównaj podwórze gospodarstwa, zadbaj o odprowadzanie wód opadowych, posypuj zimą nawierzchnię piaskiem, popiołem itp. utrzymuj ład i porządek w obejściu.
 • Korzystaj z drabinek montowanych przy maszynach, przyczepach. Pamiętaj o wchodzeniu i schodzeniu z maszyn i urządzeń rolniczych twarzą do szczebli. Dbaj o czystość schodów i drabinek.
 • Dbaj o stan zdrowia, przystępuj do pracy wypoczęty i stosuj przerwy na odpoczynek.
 • Schody i drabiny utrzymuj w czystości, wyposaż schody i otwory zrzutowe w poręcze i balustrady. Progi i nierówności oznacz tak, by były widoczne.

Statystyki PT KRUS w Wadowicach wskazują również, że duże gospodarstwa rolne są bezpieczniejsze niż te mniejsze. Oznacza to, że świadomość z zakresu bezpieczeństwa pracy wśród rolników rośnie, gospodarstwa są wyposażone w lepszy sprzęt a to wpływa na poprawę bezpieczeństwa pracy. Gorszy stan bezpieczeństwa obserwuje się w gospodarstwach małych, nie mających możliwości poprawy ich infrastruktury. Ponad 62% wypadków wystąpiło
w gospodarstwach rolnych, których powierzchnia nie przekracza 5 ha.

Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia strony internetowej KRUS (www.gov.pl/krus) oraz zakładki Prewencja.

Krystyna Zielińska
Główny specjalista
Placówki Terenowej KRUS w Wadowicach

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Gospodarka odpadami komunalnymi

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Aktualna jakość powietrza

Gminny Portal Mapowy

System Informacji Przestrzennej

Zwierzaki poszukują właścicieli

Środki zewnętrzne pozyskane przez Gminę Mucharz

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu

Czyste Powietrze

Dolina Karpia

Sprawdź - jak załatwić sprawę

WFOŚiGW

Igrzyska Europejskie Kraków 2023