N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

#SzczepimySię

Fundusze Europejskie dla turystyki

Harcerze pomogą - tel. 509 111 662

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Wirtualny spacer wokół zbiornika Świnna Poręba

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
8
805
1250
16560
21450
5050020

Gaz w gminie Mucharz

Gaz w gminie Mucharz

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa związanego z eksploatacją gazociągów przesyłowych i inwestycji w ich pobliżu.


Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa związanego z eksploatacją gazociągów przesyłowych i inwestycji w ich pobliżu


Informacja, 19.06.2021

Przystąpienie do aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.


Informacja, 23.04.2021

W związku z trwającą rozbudową sieci gazowej w Gminie Mucharz przypominamy Państwu o konieczności niezwłocznego składanie wniosków o wydanie warunków przyłącza do sieci gazowej PSG. Na chwilę obecną jest to najważniejszy krok warunkujący szybką rozbudowę sieci w Państwa miejscowości. To od Państwa w dużej mierze zależy, jak szybko popłynie gaz w Państwa miejscowości.


Informacja, 29.01.2021

Rozbudowa sieci gazowej w Mucharzu

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. podejmuje dalsze działania w celu doprowadzenia paliwa gazowego do obszarów niezgazyfikowanych.

Staraniem Wójta Gminy Mucharz gazownia w najbliższych latach przystąpi do rozbudowy sieci gazowej w gminie Mucharz w pierwszej kolejności w rejonie Mucharza, Kozińca i Świnnej Poręby. Warunkiem koniecznym jest zebranie chętnych do przyłączenia się do sieci gazowej, dotyczy to również pozostałych sołectw.
Mieszkańcy zainteresowani przyłączeniem do sieci gazowej i korzystania z gazu ziemnego powinni złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej ponieważ przyłączenie obiektu do sieci gazowej odbywa się na wniosek mieszkańca.

Proces przyłączenia opisany jest szczegółowo na stronie https://www.psgaz.pl/przylaczenie-do-sieci-gazowej1

Wypełnione wnioski można złożyć w Gazowni w Wadowicach (ul. Wenecja 3) lub zostawić w sekretariacie urzędu gminy. Realizacja przyłączenia do sieci gazowej może nastąpić tylko i wyłącznie po zawarciu Umowy o przyłączenie na pisemny wniosek mieszkańca. Na stronie internetowej PSG dostępne są wszystkie wzory wniosków oraz formularzy potrzebne do prawidłowego przyłączenia gazu.

Więcej informacji na temat możliwości i zasad przyłączenia do sieci gazowej PSG można uzyskać:

  • w najbliższej jednostce Obsługi Klienta PSG (Wadowice, ul. Wenecja 3);
  • telefonicznie dzwoniąc do Działu obsługi Klienta PSG pod numer telefonu 12 62 81 111;
  • na stronie internetowej www.psgaz.pl w zakładce Dla Klienta lub zadając pytanie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny w zakładce Kontakt;
  • Urząd Gminy nr tel.: 33 876 14 68 wew. 24.

Rozbudowa sieci gazowej w Mucharzu

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. podejmuje działania w celu doprowadzenia paliwa gazowego do obszarów niezgazyfikowanych. Gazyfikacja tzw. białych plam, w przypadku braku możliwości przyłączenia nowych gazyfikowanych obszarów do krajowej sieci gazowej, będzie odbywała się jako gazyfikacja wyspowa w oparciu o technologie regazyfikacji gazu LNG. Na wniosek Wójta Gminy Mucharz już przystąpiono do rozbudowy sieci gazowej w gminie Mucharz.

W związku z powyższym zachęcamy Państwa do przyłączenia się do budowanej sieci gazowej. Pierwszym krokiem jaki należy wykonać w tym celu jest złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia. Przyłączenie obiektu do sieci gazowej odbywa się na wniosek mieszkańca złożony w przedsiębiorstwie gazowniczym.

Proces przyłączenia opisany jest szczegółowo na stronie https://www.psgaz.pl/przylaczenie-do-sieci-gazowej1

Opłata za przyłączenie do sieci gazowej domu jedno-/dwurodzinnego wynosi: 2.497,64 zł brutto (przyłącze o długości do 15 m), które wykonywane jest zazwyczaj do linii ogrodzenia danego budynku lub ściany budynku. Płatne po wykonaniu przyłącza.

Poza tym następnym kosztem, który musi ponieść mieszkaniec w celu przyłączenia się do sieci gazowej jest koszt związany z opracowaniem już we własnym zakresie projektu przyłącza (szacowana wartość ok. 1 500,00 zł) plus dodatkowo wykonanie instalacji od skrzynki przyłączeniowej (znajdującej się zazwyczaj w linii ogrodzenia) do budynku wraz z wewnętrzną instalacją.

Realizacja przyłączenia do sieci gazowej może nastąpić tylko i wyłącznie po zawarciu Umowy o przyłączenie na pisemny wniosek mieszkańca. Na stronie internetowej PSG dostępne są wszystkie wzory wniosków oraz formularzy potrzebne do prawidłowego przyłączenia gazu.

Więcej informacji na temat możliwości i zasad przyłączenia do sieci gazowej PSG można uzyskać:

  • w najbliższej jednostce Obsługi Klienta PSG (Wadowice, ul. Wenecja 3);
  • telefonicznie dzwoniąc do Działu obsługi Klienta PSG pod numer telefonu 12 62 81 111;
  • na stronie internetowej www.psgaz.pl w zakładce Dla Klienta lub zadając pytanie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny w zakładce Kontakt;

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną prosimy o pobieranie dokumentów ze strony internetowej PSG bądź z plików załączonych poniżej.

Załączniki do pobrania

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Gospodarka odpadami komunalnymi

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rodzina 500+

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gminy Partnerskie

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Dziennik ustaw

powiat live 2013

Witryna wiejska

WFOŚ w Krakowie