N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

Rezerwacja kortów

Koronawirus - informacje i zalecenia

#SzczepimySię

Fundusze Europejskie dla turystyki

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
0
488
488
7838
17242
5233985

1 marca otwarcie boiska Orlik

Dyrektor Szkoły Podstawowej informuje, że boiska Orlik są otwarte zgodnie z regulaminem od poniedziałku do niedzieli w godzinach pracy animatorów - zobacz informację.

Informacja, 01.03.2022

1 marca otwarcie boiska Orlik

Dyrektor SP Mucharz informuje, że zgodnie z regulaminem 1 marca nastąpiło otwarcie boiska Orlik. Boisko w sezonie wiosennym będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 18.00 a w sobotę i niedzielę od 14.00 do 18.00.

Ponadto boisko Orlik może być otwarte w każdej wolnej chwili po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z animatorem:

 • 505 131 710
 • 609 340 694

Informacja, 20.02.2022

Dyrektor SP Mucharz podpisał umowę na udostępnienie Orlika w dniu 12.01.2022 r. z Klubem LKS Skawce a w dniu 17.02.2022 r. z Klubem Czarni Koziniec.


Informacja, 10.07.2021

Informacja na temat funkcjonowania Orlika

Boiska są czynne od 1 marca do 30 listopada, od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 16.00 do 20.00 a w porze wakacji do 21.00

Ponadto boisko Orlik może być otwarte w każdej wolnej chwili po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z animatorem.

 • 505 131 710
 • 609 340 694

Regulamin Korzystania z „Orlika"

Zasady korzystania

 • korzystanie z boisk jest bezpłatne,
 • nie trzeba zakrywać ust i nosa w czasie korzystania z boiska,
 • nie ma możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (z wyjątkiem WC),
 • obowiązuje nakaz zachowania dystansu społecznego, odległości między przebywającymi na obiektach,
 • wszystkich wchodzących obowiązuje dezynfekcja dłoni przed wejściem na obiekty i przy wychodzeniu z nich,
 • obowiązuje nakaz stosowania się do poleceń porządkowych osoby upoważnionej z ramienia administratora obiektu, nauczyciela lub animatora,
 • nie ma możliwości przebywania na obiekcie osób w wieku do 10 lat bez opieki osoby dorosłej. W przypadku, gdy rodzic/ opiekun dziecka do lat 10 nie korzysta z obiektu, pozostaje poza obiektem sportowym (umożliwia to innym osobom wstęp na boisko)
 • nie ma możliwości przebywania na obiekcie osób postronnych,
 • na kompleks wchodzimy bramką od strony szkoły. Nie ma możliwości wchodzenia na kompleks od strony łąki,
 • obowiązują 15-minutowe odstępy między grupami wchodzącymi a opuszczającymi obiekt.

Rezerwacja

 • wyłącznie telefoniczna: 505 131 710 : 609 340 694
 • rezerwacji dokonuje osoba pełnoletnia,
 • podczas rezerwacji należy podać swoje dane, godzinę i dzień rezerwacji, liczbę osób korzystających,
 • podczas wejścia na obiekt, rezerwujący ma obowiązek dostarczyć animatorowi listę osób wchodzących (lista zawiera imiona, nazwiska oraz nr tel. kontaktowych wchodzących osób). W przypadku braku listy, rezerwacja jest anulowana (nie ma możliwości wypełnienia listy na miejscu),
 • osoba rezerwująca jest odpowiedzialna za zdarzenia zaistniałe podczas korzystania z obiektu oraz za zobowiązanie pozostałych korzystających do przestrzegania regulaminu obiektu oraz przestrzegania zasad higieny (dezynfekcja dłoni itp.),
 • rezerwacja powinna uwzględniać społeczny interes i nie może doprowadzić do uniemożliwienia skorzystania z obiektów większej liczbie mieszkańców,
 • w przypadku zajęcia zbyt wielu terminów, administrator obiektów ma prawo odmówić niektórych terminów rezerwacji.

 


Informacja, 26.02.2021

1 marca br. otwarcie boiska Orlik przy SP Mucharz

Boiska są czynne od 1 marca do 30 listopada, od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 16.00 do 20.00 a w porze wakacji do 21.00

Za porządek i właściwe korzystanie z boiska odpowiada p. Piotr Wajdzik, który jest gospodarzem boiska. Osoby, które będą korzystać z obiektu  w innych godzinach mogą  zgłaszać się do gospodarza w celu uzgodnienia terminu korzystania z boiska.

 • Telefon do gospodarza: 505 131 710
 • Telefon do szkoły: 33 876 13 52

Przewidywane godziny funkcjonowania obiektu „Orlik" przy SP Mucharz:

 • Poniedziałek 16:00 -21:00
 • Wtorek  16.00- 21.00
 • Środa 16:00-21:00
 • Piątek 16:00-21:00
 • Sobota 15.00-18:00
 • Niedziela 15.00-18.00

Funkcjonowanie boiska „Orlik 2012"  jest zgodne z zasadami bezpieczeństwa, które zostały określone przez Premiera Rządu i Ministra Sportu. Wszystkie osoby korzystające z boiska zobowiązane są do  przestrzegania reżimu sanitarnego.


Informacja, 28.01.2021

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.12.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii boisko Orlik przy Szkole Podstawowej w Mucharzu będzie udostępniane nadal wyłącznie:

 • Dzieciom i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.
 • Podmiotom uczestniczącym we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy lub uprawiającym sport zawodowo. Osoby, które chcą korzystać z obiektu są zobowiązane przedstawić dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy.

Do obowiązującego Regulaminu korzystania z boiska Orlik od dnia 18 maja 2020 r. dodane zostały dodatkowe zasady bezpieczeństwa, które obowiązują nadal.

 • tylko zorganizowane grupy z opiekunem,
 • zachowanie dystansu społecznego,
 • obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),
 • ograniczenie liczba osób przebywających na boisku,
 • weryfikacja uczestników (zgłoszenie do gospodarza osób wchodzących na obiekt),
 • brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),
 • dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,
 • obowiązkowa dezynfekcji rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
 • korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu.
 • wszelkie uwagi, w tym trudności, proszę zgłaszać gospodarzowi.
 • rejestr wejść prowadzi gospodarz po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.

Informacja, 28.12.2020

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.12.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w okresie: 28.12.2020 r. – 17.01.2021 r. boisko Orlik przy Szkole Podstawowej w Mucharzu będzie udostępniane wyłącznie podmiotom uczestniczącym we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy lub uprawiającym sport zawodowo.


Informacja, 8.05.2020

Informacja o nowych zasadach funkcjonowania boiska „Orlik 2012" zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu informuje, że funkcjonowanie boiska „Orlik 2012" zgodnie z nowymi zasadami bezpieczeństwa, które zostały określone przez Premiera Rządu i Ministra Sportu rozpocznie się 18 maja 2020 r.

Za porządek i właściwe korzystanie z boiska odpowiada p. Piotr Wajdzik, który jest gospodarzem boiska.

Osoby, które będą korzystać z obiektu mają obowiązek zgłoszenia się do gospodarza w celu uzgodnienia terminu korzystania z boiska.

Telefon do gospodarza: 505 131 710
Telefon do szkoły: 33 876 13 52

Przewidywane godziny funkcjonowania obiektu „Orlik" przy SP Mucharz:

 • Poniedziałek 15:00 -18:00
 • Środa 15:00 -18:00
 • Piątek 15:00 -18:00
 • Sobota 10:00 -12:00

Do obowiązującego Regulaminu korzystania z boiska Orlik od dnia 18 maja 2020 r. dodane zostaną dodatkowe zasady bezpieczeństwa, tj.:

 • tylko zorganizowane grupy z opiekunem,
 • zachowanie dystansu społecznego,
 • obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),
 • ograniczenie liczba osób przebywających na boisku,
 • weryfikacja uczestników (zgłoszenie do gospodarza osób wchodzących na obiekt),
 • brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),
 • dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,
 • obowiązkowa dezynfekcji rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
 • korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu.
 • wszelkie uwagi, w tym trudności, proszę zgłaszać gospodarzowi.
 • rejestr wejść prowadzi gospodarz po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.

Ustalono dodatkowe Zasady bezpiecznego prowadzenia zajęć sportowych na terenie boiska:

 • tylko zdrowe dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach,
 • mała grupa ćwiczących zgodna z wytycznymi KPRM, tj. do 6 osób + trener (opiekun) na obiekcie sportowym,
 • każdy zawodnik pojedynczo wchodzi na boisko do wyznaczonego sektora po wcześniejszym wezwaniu przez trenera (opiekuna),
 • w czasie zajęć zawodnik nie może opuszczać wyznaczonego sektora,
 • stała grupa treningowa bez rotacji lub z rotacją zawodników z zachowaniem procedur bezpieczeństwa,
 • zachowanie odpowiednich odległości zawodników, tj. 2 m od siebie i od trenera,
 • zachowanie dystansu przez osoby doprowadzające i odprowadzające dzieci na zajęcia (rodzice nie wchodzą na teren kompleksu sportowego),
 • opiekunowie nie gromadzą się przy obiekcie sportowym, zalecane jest pozostanie, np. przy lub w samochodzie,
 • zawodnik zgłasza się przygotowany do zajęć (odpowiednio ubrany),
 • zachowanie zasad higieny zgodnie z GIS, w tym dezynfekcja dłoni przed i po treningu,
 • sprzęt sportowy szkolny, tj. stożki, bramki, drabinki etc. zostaną zdezynfekowane po każdorazowych zajęciach,
 • zakończenie zajęć będzie polegało na pojedynczym zejściu zawodnika z boiska.

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Zwierzaki poszukują właścicieli

Gospodarka odpadami komunalnymi

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Ekomucharz

Aktualna jakość powietrza

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rodzina 500+

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gminy Partnerskie

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Czyste Powietrze

WFOŚiGW