N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

Rezerwacja kortów

Koronawirus - informacje i zalecenia

#SzczepimySię

Fundusze Europejskie dla turystyki

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
1
488
489
7839
17242
5233986

Gościniec 4 Żywiołów - ogłoszenie

Gościniec 4 Żywiołów

Informacja o naborach wniosków, szkoleniach - zobacz i wypełnij ankietę, nowe nabory wniosków. 

Informacja, 11.08.2022

LGD „Gościniec 4 żywiołów" 11 sierpnia 2022r ogłosił nabory wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zakres tematyczny naboru:

Nabór nr 4/2022: II.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki.

Wskaźniki produktu
L. operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa - 5
L. nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - 5
L. nowych miejsc noclegowych – 15
Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi - 434 560,24 zł /108 640,06 euro
Ogłoszenia o naborach wniosków oraz dokumentacja aplikacyjna znajduje się na stronie internetowej lgd.gosciniec4zywiolow.pl w zakładce DOTACJE PROW 2014-2020/ NABORY WNIOSKÓW OP. INNE

Aby otrzymać dotacje projekt musi być zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów" na lata 2016 – 2022. Ocena projektu dokonywana jest przez Radę LGD na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji – lokalne kryteria wyboru projektów dostępne są na naszej stronie internetowej.
W terminie 16.08.2022 do 24.08.2022 zapraszamy do składania Fiszek projektowych.

Każdy beneficjent, który złoży poprawnie wypełnioną fiszkę uzyska dodatkowy punkt podczas oceny projektu - zgodnie z Lokalnymi kryteriami wyboru projektów LGD "Gościniec 4 żywiołów".
Fiszki znajdują się na stronie internetowej:

Wszystkie osoby zainteresowane aplikowaniem po środki w ramach ogłoszonych naborów proszone są o kontakt z biurem LGD w sprawie konsultacji wniosków i omówienia zasad oceny w ramach lokalnych kryteriów wyboru projektów.


Informacja, 09.08.2022

Lokalna Grupa Działania Gościniec 4 Żywiołów, funkcjonująca na obszarze gmin Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz i Stryszów, opracowuje nową Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027. Zapraszamy do udziału w wypełnieniu niniejszej ankiety, co pozwoli nam na opracowanie LSR z uwzględnieniem Państwa poglądów i opinii oraz propozycji celów i projektów do sfinansowania.

Proszę zaznaczyć odpowiedź wstawiając znak X w odpowiedniej kratce lub udzielić krótkiej odpowiedzi w miejscach, w których wskazano - wypełnienie ankiety trwa kilka minut.

Bardzo prosimy o wypełnienie ankiety do dnia 15.08.2022


Informacja, 20.07.2022

Stowarzyszenie „Gościniec 4 żywiołów" zaprasza na spotkania w ramach prac nad Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) dla obszaru Gościńca 4 żywiołów na lata 2023 – 2027 które odbędą się

 • 25.07. 2022r. o godz. 17.30
 • w Mucharzu w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa
 • 26.07. 2022r. o godz. 17.30
 • w Kalwarii Zebrzydowskiej w CKSiT ul. A. Mickiewicza 4
 • 27.07. 2022r. o godz. 17.30
 • w Lanckoronie w Dworze Lanckorona

Program spotkań:
1. Powitanie i przedstawienie celów spotkania.
2. Przedstawienie uczestników- prezentacja wg. sektorów,
3. Prezentacja głównych cech podejścia LEADER między innymi: innowacyjność, cyfryzacja, środowisko i klimat, zmiany demograficzne , partnerstwo w realizacji LSR.
4. Prezentacja działalności i założeń Gościńca 4 żywiołów w realizacji LSR, w szczególności poprzez wspólną realizację przedsięwzięć i projektów.
5.Prezentacja diagnozy obszaru oraz wstępnych wyników ankiet dla podmiotów obszaru LGD.
6. Weryfikacja SWOT metodą World Cafe, dyskusje w grupach lub z użyciem internetowych narzędzi komunikacyjnych.
7. Dyskusja ogólna nt. weryfikacji celów LSR ,podejmowania działań dla osiągnięcia celów końcowych i ich rezultatów.
8. Podsumowanie efektów spotkania i przedstawienie dalszych działań opracowania LSR.


Informacja, 02.06.2022

LGD „Gościniec 4 żywiołów" 20 czerwca 2022r ogłosił nabory wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Zakres tematyczny naboru:

 • Nabór nr 1/2022: Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej/II.2.1/
 • Wskaźniki produktu
 • L. operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa – 9
 • Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi - 215 268,46 euro/861 073,84 zł.
 • Nabór nr 2/2022: Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej/II.2.1/
 • Wskaźniki produktu
 • L. operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej ukierunkowanych na innowacje– 1
 • Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi - 23 821,70 euro/ 95 286,80 zł.
 • Nabór nr 3/2022: Rozwój działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki Wskaźniki produktu /II.1.2/
 • Wskaźniki produktu
 • L. operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa -1
 • L. nowych lub zmoder. obiektów infrast. turyst. i rekreacyjnej-1
 • L. nowych miejsc noclegowych - 2
 • Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi - 20 480,84e/81 923,36zł

Ogłoszenia o naborach wniosków oraz dokumentacja aplikacyjna znajduje się na stronie internetowej lgd.gosciniec4zywiolow.pl w zakładce DOTACJE PROW 2014-2020/ NABORY WNIOSKÓW OP. INNE
http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=371

Aby otrzymać dotacje projekt musi być zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów" na lata 2016 – 2022. Ocena projektu dokonywana jest przez Radę LGD na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji – lokalne kryteria wyboru projektów dostępne są na naszej stronie internetowej.

W terminie 06.06.2022 do 13.06.2022 zapraszamy do składania Fiszek projektowych.

Każdy beneficjent, który złoży poprawnie wypełnioną fiszkę uzyska dodatkowy punkt podczas oceny projektu - zgodnie z Lokalnymi kryteriami wyboru projektów LGD "Gościniec 4 żywiołów".

Fiszki znajdują się na stronie internetowej: http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?dzial=aktualnosci

Wszystkie osoby zainteresowane aplikowaniem po środki w ramach ogłoszonych naborów proszone są o kontakt z biurem LGD w sprawie konsultacji wniosków i omówienia zasad oceny w ramach lokalnych kryteriów wyboru projektów.


Informacja, 16.05.2022

LGD „Gościniec 4 żywiołów" zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno- szkoleniowe

I moduł:

Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020 za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów" Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, realizacja i rozliczenie projektów!

II moduł:
„Jak pozyskać dotację z Unii Europejskiej? Możliwości skorzystania z dofinansowania, realizacji projektów!"

 • Zakrzów - 18.05.2022 r.
 • godz. 16:00 w biurze LGD Gościniec 4 żywiołów

Na spotkanie zapraszamy wszystkich mieszkańców z terenu LGD „Gościniec 4 żywiołów", którzy są zainteresowani pozyskaniem środków unijnych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów" w ramach PROW 2014-2020, min. przedsiębiorców indywidualnych, firmy z regionu, Zrzeszenia Przedsiębiorców, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, przedstawicieli jst oraz grup defaworyzowanych wskazanych w LSR.

Podczas spotkania omawiane będą min.

 • cele i założenia Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 - 2020,
 • przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej, procedura naborów wniosków, oceny i wyboru operacji.
 • realizacja projektów w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez LGD „Gościniec 4 żywiołów".
 • możliwości skorzystania z dofinansowania

Przedstawione zostaną rodzaje operacji oraz ogólne założenia programu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020.

 • Informacje: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel. 33/843 62 18

Informacja, 14.03.2022

LGD „Gościniec 4 żywiołów" zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno- szkoleniowe

I moduł:
Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020 za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów" Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, realizacja i rozliczenie projektów!

II moduł:
„Jak pozyskać dotację z Unii Europejskiej? Możliwości skorzystania z dofinansowania, realizacji projektów! „

 • Zakrzów - 16.03.2022 r.
 • godz. 16:00 w biurze LGD Gościniec 4 żywiołów

Na spotkanie zapraszamy wszystkich mieszkańców z terenu LGD „Gościniec 4 żywiołów", którzy są zainteresowani pozyskaniem środków unijnych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów" w ramach PROW 2014-2020, min. przedsiębiorców indywidualnych, firmy z regionu, Zrzeszenia Przedsiębiorców, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, przedstawicieli jst oraz grup defaworyzowanych wskazanych w LSR.

Podczas spotkania omawiane będą min.

 • cele i założenia Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 - 2020,
 • przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej, procedura naborów wniosków, oceny i wyboru operacji.
 • realizacja projektów w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez LGD „Gościniec 4 żywiołów".
 • możliwości skorzystania z dofinansowania

Przedstawione zostaną rodzaje operacji oraz ogólne założenia programu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020.

Po spotkaniu zapraszamy na indywidualne doradztwo w sprawie planowanych naborów wniosków, możliwa będzie także konsultacja opracowywanych przez beneficjentów wniosków oraz weryfikacja koniecznych załączników.

Ze względu na aktualną sytuację spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19) w Polsce podczas spotkania będą zachowane wszystkie zalecenia i ostrożności, prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w wybranym szkoleniu telefonicznie lub drogą elektroniczną.

 • Informacje: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel. 33/843 62 18

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Spotkania współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Informacja, 07.02.2022

LGD „Gościniec 4 żywiołów"

zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno- szkoleniowe

I moduł:
Pozyskanie dofinansowania za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów"
Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, realizacja i rozliczenie projektów!
II moduł:
„Jak pozyskać dotację z Unii Europejskiej? Tworzenie inicjatyw klastrowych.
Zakrzów - 09.02.2022 r.

godz. 16:00 w biurze LGD Gościniec 4 żywiołów

Na spotkanie zapraszamy wszystkich mieszkańców z terenu LGD „Gościniec
4 żywiołów", którzy są zainteresowani pozyskaniem środków unijnych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów" w ramach PROW 2014-2020, min. przedsiębiorców indywidualnych, firmy z regionu, Zrzeszenia Przedsiębiorców, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, przedstawicieli jst oraz grup defaworyzowanych wskazanych w LSR.

Podczas spotkania omawiane będą min.

- cele i założenia Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 - 2020,

- przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej, procedura naborów wniosków, oceny i wyboru operacji.

- realizacja projektów w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez LGD „Gościniec 4 żywiołów".

Przedstawione zostaną rodzaje operacji oraz ogólne założenia programu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020.

Po spotkaniu zapraszamy na indywidualne doradztwo w sprawie planowanych naborów wniosków, możliwa będzie także konsultacja opracowywanych przez beneficjentów wniosków oraz weryfikacja koniecznych załączników.

 • Informacje: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel. 513 147 582

Informacja, 24.01.2022

LGD „Gościniec 4 żywiołów" ogłosił nabór wniosków o powierzenie grantu 1/2022/G, 2/2022/G, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski można składać w terminie 09.02.2022 – 28.02.2022 r.

Wnioski należy składać za pośrednictwem POP po przez stronę internetową lgd.witkac.pl oraz w wersji papierowej bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Gościniec 4 żywiołów miejscowość: 34-145 Zakrzów 175 od poniedziałku do piątki w godz. od 9:00 do 15:00 w dniu 28.02.2022 r. w godzinach od 9:00 do 16:00 Ogłoszenia o naborach wniosków oraz dokumentacja aplikacyjna znajduje się w zakładce NABORY WNIOSKÓW GRANTY link:
http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=463

Wszystkich zainteresowanych naborami na realizacje GRANTÓW zapraszamy do składania Fiszek projektowych.

Fiszki należy składać w terminie od 26 stycznia do 2 lutego 2022 r. Ogłoszenie o złożeniu Fiszki oraz dokument do pobrania znajduje się link:
http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?dzial=aktualnosci

Ogłoszone Granty:

NR 1/2022/G Przed. I.2.1 Działania na rzecz integracji międzypokoleniowej oraz integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych.

NR 2/2022/G Przed. II.1.3 Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez "małe projekty".


 

Informacja, 18.10.2021

LGD „Gościniec 4 żywiołów" ogłosił nabór wniosków o powierzenie grantu 4/2021/G, 5/2021/G, w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Wnioski można składać w terminie 03.11.2021 r. – 18.11.2021 r.
Wnioski należy składać za pośrednictwem POP po przez stronę internetową lgd.witkac.pl oraz w wersji papierowej bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Gościniec 4 żywiołów miejscowość: 34-145 Zakrzów 175 od poniedziałku do piątki w godz. od 9:00 do 15:00 w dniu 18.11.2018 r. w godzinach od 9:00 do 16:00
Ogłoszenia o naborach wniosków oraz dokumentacja aplikacyjna znajduje się w zakładce NABORY WNIOSKÓW GRANTY link:
http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=463

Wszystkich zainteresowanych naborami na realizacje GRANTÓW zapraszamy do składania Fiszek projektowych.

Fiszki należy składać w terminie od 18 do 27 października 2021 r.
Ogłoszenie o złożeniu Fiszki oraz dokument do pobrania znajduje się link :
http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?dzial=aktualnosci

Ogłoszone Granty:

NR 4/2021/G Przed. I.1.1 Organizacja wydarzeń oraz działań promocyjnych związanych z zasobami i walorami przyrodniczo – kulturowymi obszaru LGD

NR 5/2021/G Przed. I.2.1 Działania na rzecz integracji międzypokoleniowej oraz integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych.


Informacja, 18.10.2021

LGD „Gościniec 4 żywiołów" zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno- szkoleniowe

I moduł:

„Jak pozyskać dotację z Unii Europejskiej? Możliwości skorzystania z dofinansowania, realizacji projektów!
II moduł:

„Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, realizacja i rozliczenie projektów! w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez LGD „Gościniec 4 żywiołów."

Zakrzów - 20.10.2021 r. godz. 16:00 w biurze LGD Gościniec 4 Żywiołów, Zakrzów 175

Na spotkanie zapraszamy organizacje pozarządowe, kluby, stowarzyszenia z terenu LGD Gościniec
4 żywiołów, którzy są zainteresowani pozyskaniem dofinansowania za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów" w ramach PROW 2014-2020 na realizacje zaplanowanych działań w nadchodzących naborach grantowych.

Podczas spotkania omawiane będą min.
- cele i założenia Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 - 2020,
-przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej, procedury naborów wniosków, przebieg oceny i wyboru operacji.
- realizacja projektów w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez LGD „Gościniec 4 żywiołów",
- możliwości skorzystania z dofinansowania
Przedstawione zostaną rodzaje operacji oraz ogólne założenia programu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020.

Po spotkaniu zapraszamy na indywidualne doradztwo, możliwa będzie konsultacja opracowywanych wniosków oraz weryfikacja koniecznych załączników.

Informacje: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel. 33/843 62 18

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Spotkania współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Informacja, 03.09.2021

LGD „Gościniec 4 żywiołów" 2 września 2021r. ogłosił nabór wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zakres tematyczny naboru:
NABÓR NR 1/2021
Przedsięwzięcie: Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki /II.1.1/
Wskaźniki produktu
L. operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa - 3
L. nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - 3
L. nowych miejsc noclegowych - 20

Ogłoszenia o naborach wniosków oraz dokumentacja aplikacyjna znajduje się na stronie internetowej lgd.gosciniec4zywiolow.pl w zakładce DOTACJE PROW 2014-2020/ NABORY WNIOSKÓW OP. INNE

http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=371
Aby otrzymać dotacje projekt musi być zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów" na lata 2016 – 2022. Ocena projektu dokonywana jest przez Radę LGD na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji – lokalne kryteria wyboru projektów dostępne są na naszej stronie internetowej.
W terminie 02.09.2021 do 09.09.2021 zapraszamy do składania Fiszek projektowych.

Każdy beneficjent, który złoży poprawnie wypełnioną fiszkę uzyska dodatkowy punkt podczas oceny projektu - zgodnie z Lokalnymi kryteriami wyboru projektów LGD "Gościniec 4 żywiołów".
Fiszki znajdują się na stronie internetowej: http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?dzial=aktualnosci

Wszystkie osoby zainteresowane aplikowaniem po środki w ramach ogłoszonych naborów proszone są o kontakt z biurem LGD w sprawie konsultacji wniosków i omówienia zasad oceny w ramach lokalnych kryteriów wyboru projektów.


Informacja, 02.09.2021

Informujemy, że 02.09.2021r. nasze LGD ogłosiło nabory wniosków nr 1/2021, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", objętego PROW 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski można składać w terminie od 16.09.2021 do 30.09.2021

O dotację w ramach ogłoszonych naborów mogą starać się osoby fizyczne z terenu LGD, planujące rozpocząć działalność gospodarcza związana z turystyką i agroturystyką.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie LGD „Gościniec 4 żywiołów" miejscowość: 34-145 Zakrzów 175 od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00, w dniu 30.09.2021 r. w godzinach od 9:00 do 16:00 oraz za pośrednictwem POP poprzez stronę internetową www.lgd.witkac.pl.

Ogłoszenia o naborach wniosków oraz dokumentacja aplikacyjna znajduje się na stronie internetowej lgd.gosciniec4zywiolow.pl w zakładce DOTACJE PROW 2014-2020/ NABORY WNIOSKÓW OP. INNE

http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=371

Zapraszamy na indywidualne konsultacje w naszym biurze na temat przygotowywanych wniosków - tel. 33/843 62 18.


Informacja, 30.08.2021

Szanowni Państwo

W związku z trwającą ewaluacją zewnętrzną LGD Gościniec 4 żywiołów , zapraszamy do wypełnienia Ankiety przygotowanej przez zespół Socjometr skierowanej do mieszkańców oraz beneficjentów z terenu LGD Gościńca 4 żywiołów.
Jest to narzędzie badawcze dzięki którym pozyskane będą informacje na temat LGD oraz wdrażania LSR w perspektywie finansowej 2014-2020.

 • Ankietę należy wypełnić do 5 września 2021.

Ankieta jest krótka, jej wypełnienie nie zajmie więcej niż 10 min, zachęcamy wszystkich mieszkańców oraz beneficjentów do jej wypełnienia.
Dzięki zebranym informacjom, raporty ewaluacji będą niewątpliwie pełniejsze.


Informacja, 5.07.2021

LGD „Gościniec 4 żywiołów" zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno- szkoleniowe. Możliwości skorzystania z dofinansowania, realizacji projektów! Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, realizacja i rozliczenie projektów! w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez LGD „Gościniec 4 żywiołów.

 • Zakrzów - 07.07.2021 r. godz. 16:00
 • w biurze LGD Gościniec 4 Żywiołów, Zakrzów 175

Na spotkanie zapraszamy wszystkich mieszkańców z terenu LGD „Gościniec 4 żywiołów", którzy są zainteresowani pozyskaniem środków unijnych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów" w ramach PROW 2014-2020, min: przedsiębiorców indywidualnych, firmy z regionu, Zrzeszenia Przedsiębiorców, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, przedstawicieli JST oraz grup defaworyzowanych wskazanych w LSR.

Podczas spotkania omawiane będą min.

 • możliwości skorzystania z dofinansowania
 • przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej, procedury naborów wniosków, przebieg oceny i wyboru operacji.
 • realizacja projektów w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez LGD „Gościniec 4 żywiołów",

Przedstawione zostaną rodzaje operacji oraz ogólne założenia programu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020.

Po spotkaniu zapraszamy na indywidualne doradztwo, możliwa będzie konsultacja opracowywanych wniosków oraz weryfikacja koniecznych załączników.

Ze względu na aktualną sytuację spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19) w Polsce podczas spotkania będą zachowane wszystkie zalecenia i ostrożności, prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w wybranym szkoleniu telefonicznie lub drogą elektroniczną.

 • Informacje: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 33/843 62 18

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Spotkania współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Informacja, 7.06.2021

LGD „Gościniec 4 żywiołów" zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno- szkoleniowe Możliwości skorzystania z dofinansowania, realizacji projektów!

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, realizacja i rozliczenie projektów! w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez LGD „Gościniec 4 żywiołów.

 • Zakrzów - 09.06.2021 r. godz. 16:00
 • w biurze LGD Gościniec 4 Żywiołów, Zakrzów 175

Na spotkanie zapraszamy wszystkich mieszkańców z terenu LGD „Gościniec 4 żywiołów", którzy są zainteresowani pozyskaniem środków unijnych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów" w ramach PROW 2014-2020, min: przedsiębiorców indywidualnych, firmy z regionu, Zrzeszenia Przedsiębiorców, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, przedstawicieli JST oraz grup defaworyzowanych wskazanych w LSR.

Podczas spotkania omawiane będą min.

 • możliwości skorzystania z dofinansowania
 • przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej, procedury naborów wniosków, przebieg oceny i wyboru operacji.
 • realizacja projektów w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez LGD „Gościniec 4 żywiołów",

Przedstawione zostaną rodzaje operacji oraz ogólne założenia programu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020.

Po spotkaniu zapraszamy na indywidualne doradztwo, możliwa będzie konsultacja opracowywanych wniosków oraz weryfikacja koniecznych załączników.

Ze względu na aktualną sytuację spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19) w Polsce podczas spotkania będą zachowane wszystkie zalecenia i ostrożności, prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w wybranym szkoleniu telefonicznie lub drogą elektroniczną.

 • Informacje: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel. 33/843 62 18

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Spotkania współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 


Informacja, 13.05.2021

Gościniec 4 żywiołów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 będzie ubiegać się o zwiększenie budżetu na działania LEADER poprzez podwyższenie wysokości środków finansowych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Gościniec 4 żywiołów może ubiegać się o dodatkowe środki w wysokości 259 000,00 euro tj. 1 036 000,00 zł. Oznacza to że LGD Gościniec 4 żywiołów będzie miał kolejne środki do rozdysponowania na kolejne nabory.

Ubiegając się o dodatkowe środki finansowe jesteśmy zobligowani do przeznaczenia co najmniej 35 % tych środków na przedsięwzięcie dotyczące wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w zakresie podejmowania działalności gospodarczej tzw. premię.

Obecnie zbieramy informacje na jakie przedsięwzięcia powinny zostać przeznaczone dodatkowe środki, tak aby prawidłowo zdiagnozować potrzeby naszego obszaru i zaktualizować LSR.

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców oraz instytucji z obszaru Gościńca 4 żywiołów o wskazanie, na które przedsięwzięcie/e Państwa zdaniem powinny zostać przeznaczone dodatkowe środki wypełniając ankietę.

Ankieta dostępna na stronie LGD Gościniec 4 żywiołów:

 


Informacja, 26.04.2021

LGD „Gościniec 4 żywiołów" zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno- szkoleniowe 

I moduł:
Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020 za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów"
Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, realizacja i rozliczenie projektów!

II moduł:
„Jak pozyskać dotację z Unii Europejskiej? Tworzenie inicjatyw klastrowych.

Zakrzów - 28.04.2021 r.
godz. 16:00 w biurze LGD Gościniec 4 żywiołów

Na spotkanie zapraszamy wszystkich mieszkańców z terenu LGD „Gościniec 4 żywiołów", którzy są zainteresowani pozyskaniem środków unijnych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów" w ramach PROW 2014-2020, min. przedsiębiorców indywidualnych, firmy z regionu, Zrzeszenia Przedsiębiorców, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, przedstawicieli jst oraz grup defaworyzowanych wskazanych w LSR.

Podczas spotkania omawiane będą min.

 • cele i założenia Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 - 2020,
 • przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej, procedura naborów wniosków, oceny i wyboru operacji.
 • realizacja projektów w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez LGD „Gościniec 4 żywiołów".

Przedstawione zostaną rodzaje operacji oraz ogólne założenia programu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020.

Po spotkaniu zapraszamy na indywidualne doradztwo w sprawie planowanych naborów wniosków, możliwa będzie także konsultacja opracowywanych przez beneficjentów wniosków oraz weryfikacja koniecznych załączników.

Ze względu na aktualną sytuację spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19) w Polsce podczas spotkania będą zachowane wszystkie zalecenia i ostrożności, prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w wybranym szkoleniu telefonicznie lub drogą elektroniczną.

 • Informacje: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel. 33/843 62 18

Informacja, 22.02.2021

LGD „Gościniec 4 żywiołów" zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno- szkoleniowe 

I moduł:

 • „Jak pozyskać dotację z Unii Europejskiej? Możliwości skorzystania z dofinansowania, realizacji projektów!

II moduł:

 • „Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, realizacja i rozliczenie projektów! w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez LGD „Gościniec 4 żywiołów."
 • Zakrzów - 24.02.2021 r. godz. 16:00 w biurze LGD Gościniec 4 Żywiołów, Zakrzów 175

Na spotkanie zapraszamy wszystkich mieszkańców z terenu LGD „Gościniec 4 żywiołów", którzy są zainteresowani pozyskaniem środków unijnych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów" w ramach PROW 2014-2020, min: przedsiębiorców indywidualnych, firmy z regionu, Zrzeszenia Przedsiębiorców, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, przedstawicieli JST oraz grup defaworyzowanych wskazanych w LSR.

Podczas spotkania omawiane będą min.

 • cele i założenia Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 - 2020,
 • przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej, procedury naborów wniosków, przebieg oceny i wyboru operacji.
 • realizacja projektów w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez LGD „Gościniec 4 żywiołów",
 • możliwości skorzystania z dofinansowania

Przedstawione zostaną rodzaje operacji oraz ogólne założenia programu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020.

Po spotkaniu zapraszamy na indywidualne doradztwo, możliwa będzie konsultacja opracowywanych wniosków oraz weryfikacja koniecznych załączników.

Ze względu na aktualną sytuację spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19) w Polsce podczas spotkania będą zachowane wszystkie zalecenia i ostrożności, prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w wybranym szkoleniu telefonicznie lub drogą elektroniczną.

 • Informacje: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel. 33/843 62 18

Informacja, 21.01.2021

LGD „Gościniec 4 żywiołów" ogłosił nabór wniosków o powierzenie grantu 1/2021/G, 2/2021/G, 3/2021/G w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski można składać w terminie 08.02.2021 r. – 22.02.2021 r.

Wnioski należy składać za pośrednictwem POP po przez stronę internetową lgd.witkac.pl oraz w wersji papierowej bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Gościniec 4 żywiołów miejscowość: 34-145 Zakrzów 175 od poniedziałku do piątki w godz. od 9:00 do 15:00 w dniu 22.02.2018 r. w godzinach od 9:00 do 16:00

Ogłoszenia o naborach wniosków oraz dokumentacja aplikacyjna znajduje się w zakładce NABORY WNIOSKÓW GRANTY link: http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=463

Wszystkich zainteresowanych naborami na realizacje GRANTÓW zapraszamy do składania Fiszek projektowych.

Fiszki należy składać w terminie od 21 do 29 styczeń 2021 r.
Ogłoszenie o złożeniu Fiszki oraz dokument do pobrania znajduje się link : http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?dzial=aktualnosc&id_aktualnosc=1197

Ogłoszone Granty:

NR 1/2021/G Przed. I.1.1 Organizacja wydarzeń oraz działań promocyjnych związanych z zasobami i walorami przyrodniczo – kulturowymi obszaru LGD

NR 2/2021/G Przed. I.2.1 Działania na rzecz integracji międzypokoleniowej oraz integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych.

NR 3/2021/G Przed. II.1.3 Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez "małe projekty".


Informacja, 18.01.2021

LGD „Gościniec 4 żywiołów" zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno- szkoleniowe I moduł:

Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020 za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów"
Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, realizacja i rozliczenie projektów!

II moduł:
„Jak pozyskać dotację z Unii Europejskiej? Tworzenie inicjatyw klastrowych.

Zakrzów - 20.01.2021 r.
godz. 16:00 w biurze LGD Gościniec 4 żywiołów

Na spotkanie zapraszamy wszystkich mieszkańców z terenu LGD „Gościniec 4 żywiołów", którzy są zainteresowani pozyskaniem środków unijnych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów" w ramach PROW 2014-2020, min. przedsiębiorców indywidualnych, firmy z regionu, Zrzeszenia Przedsiębiorców, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, przedstawicieli jst oraz grup defaworyzowanych wskazanych w LSR.

Podczas spotkania omawiane będą min.

 • cele i założenia Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 - 2020,
 • przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej, procedura naborów wniosków, oceny i wyboru operacji.
 • realizacja projektów w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez LGD „Gościniec 4 żywiołów".

Przedstawione zostaną rodzaje operacji oraz ogólne założenia programu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020.

Po spotkaniu zapraszamy na indywidualne doradztwo w sprawie planowanych naborów wniosków, możliwa będzie także konsultacja opracowywanych przez beneficjentów wniosków oraz weryfikacja koniecznych załączników.

Informacje: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel. 33/843 62 18

 

 

 

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Zwierzaki poszukują właścicieli

Gospodarka odpadami komunalnymi

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Ekomucharz

Aktualna jakość powietrza

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rodzina 500+

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gminy Partnerskie

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Czyste Powietrze

WFOŚiGW