N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

Rezerwacja kortów

Koronawirus - informacje i zalecenia

#SzczepimySię

Fundusze Europejskie dla turystyki

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
300
486
5255
300
24710
5273521

Ogłoszenie Urzędu Gminy - konkurs na dyrektora

Ogłoszenie Urzędu Gminy

Wójt gminy Mucharz ogłasza konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnnej Porębie.

Zobacz szczegółowe ogłoszenie:

Zarządzenie nr 695 Wójta Gminy Mucharz z dnia 22 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnnej Porębie (BIP)

Ogłoszenie w formacie pdf

  • Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym, nr telefonu oraz dopiskiem "Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnnej Porębie", w terminie do dnia 12 października 2022 r. do godziny 14.00 na adres: 34-106 Mucharz 226.
  • W przypadku przesłania oferty listem poleconym bądź przesyłką kurierską liczy się data doręczenia przesyłki na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy w Mucharzu.
  • Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
  • Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Mucharz.
  • O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie. Na żądanie Wójta Gminy kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w części II pkt 1 ppkt 4-7, 12, 13. Ponadto przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.
  • Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Mucharzu tel. (33) 876-14-83.

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Zwierzaki poszukują właścicieli

Gospodarka odpadami komunalnymi

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Ekomucharz

Aktualna jakość powietrza

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rodzina 500+

Gminny Portal Mapowy

Kraina Jeziora Mucharskiego

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gminy Partnerskie

Dolina Karpia

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Czyste Powietrze

WFOŚiGW