N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

#SzczepimySię

Fundusze Europejskie dla turystyki

Harcerze pomogą - tel. 509 111 662

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Wirtualny spacer wokół zbiornika Świnna Poręba

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
78
683
2059
4732
20958
5078995

Przebudowa placu zabaw

Przebudowa placu zabaw

Gmina Mucharz realizuje zadanie pn. „Rewitalizacja istniejących terenów zielonych w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego placu rekreacyjno – sportowego przy Szkole Podstawowej w Mucharzu".

Gmina Mucharz realizuje zadanie pn. „Rewitalizacja istniejących terenów zielonych w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego placu rekreacyjno – sportowego przy Szkole Podstawowej w Mucharzu”, którego całkowity koszt wyniósł 19 440,00 zł. Gmina pozyskała dotację w wysokości 50 % tj. 9 720,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. W ramach zadania nasadzonych zostanie 352 szt. drzew i krzewów ozdobnych oraz wykonane zostaną zabiegi lecznicze i zwalczające szkodniki na istniejącej zieleni. Rewitalizacja istniejących terenów zielonych w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego placu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej w Mucharzu ma zaktywizować i zintegrować mieszkańców oraz środowiska lokalne.

Planowane przedsięwzięcie wiąże się z przebudową i rozbudową istniejącego placu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej w Mucharzu, w ramach którego postawione zostaną nowe elementy zabawowe oraz siłownia zewnętrzna. Jednocześnie konieczna jest rewitalizacja istniejącej zieleni, a także wykonanie nowych nasadzeń. 

W ramach zadania zaplanowano m.in. przygotowanie terenu pod nasadzenia, zakup sadzonek drzew i krzewów, zabiegi lecznicze i zwalczające szkodniki, a także cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów.  Rośliny posadzone zostaną w mieszance glebowej o dużej porowatości z nawozem. Rozścielona zostanie agrotkanina przeciwko chwastom, a także zwiększająca wilgotność gleby pod niską zielenią. Planuje się utworzenie warstwy zabezpieczającej przed transpiracją wody z gleby wokół roślin z kory iglastej. Konieczne jest wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew owocowych znajdujących się na placu zabaw.

Zaplanowane zadanie będzie skierowane do mieszkańców oraz turystów odwiedzających Gminę Mucharz, a także uczniów szkoły podstawowej przebywających podczas przerw oraz po zakończeniu zajęć.

„Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie"

Zobacz także

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Gospodarka odpadami komunalnymi

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rodzina 500+

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gminy Partnerskie

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Dziennik ustaw

powiat live 2013

Witryna wiejska

WFOŚ w Krakowie