N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

#SzczepimySię

Fundusze Europejskie dla turystyki

Harcerze pomogą - tel. 509 111 662

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Wirtualny spacer wokół zbiornika Świnna Poręba

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
64
437
501
15811
21450
5049271

Sprzęt komputerowy w gminnych szkołach

Sprzęt komputerowy w gminnych szkołach

Dodatkowe zajęcia oraz nowe pracownie i nowoczesny sprzęt komputerowy w Gimnazjum w Jaszczurowej oraz Szkole Podstawowej w Świnnej Porębie. Trwa rekrutacja do projektu na rok 2018/2019.


Informacja 04.09.2018

Trwa rekrutacja do projektu - zapisy w szkołach - w Jaszczurowej i Świnnej Porębie od 04.09.2018 do 11.09.2018.

Informacja 04.09.2017

Informacja 04.09.2017

Pobierz dokumenty do projektu „Kompetencje kluczowe - kluczem do sukcesu"


Informacja 30.04.2017

Bardzo pomyślne wieści dotarły po rozstrzygnięciu konkursu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.1.3. Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne. Gmina Mucharz w najbliższym czasie podpisze stosowną umowę i uzyska wsparcie projektu realizowanego od 1.08.2017 r. – 31.07.2018 r. w wysokości 874.726, 75 zł.

Celem projektu będzie podniesienie jakości pracy dla 250 uczniów w Gimnazjum w Jaszczurowej oraz Szkole Podstawowej w Świnnej Porębie w zakresie kształtowania wśród uczniów podstawowych kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji informatycznych). Realizowane będą szkolenia dla 11 nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu.
Na potrzeby projektu została przeprowadzona diagnoza która pokazała niewystarczające kształtowanie podstawowych kompetencji kluczowych widoczne na egzaminie gimnazjalnym i na sprawdzianie po VI klasie (po roku szkolnym 2014/2015).

Ze względu na wysokie wyniki egzaminów w Szkole Podstawowej w Mucharzu i Jaszczurowej jednostki te nie mogły zostać zakwalifikowane do konkursu który za zadanie ma wyrównywanie szans edukacyjnych.

W ramach zajęć uczniowie Gimnazjum w Jaszczurowej nabędą kompetencje przyrodnicze, matematyczne oraz informatyczne na zajęciach pozalekcyjnych z wykorzystaniem technologii ICT tj:

 • przeprowadzą zajęcia „Fizyka – Zrozumieć świat",
 • zajęcia doświadczalne z biologii,
 • blok zajęć „Chemia bez tajemnic"
 • zajęcia matematyczno-geograficzne z wykorzystaniem technik komputerowych,
 • matematyczne zajęcia pn. „Zaprzyjaźnić się z matematyką",
 • zajęcia z programowania z wykorzystaniem zestawów LEGO MINDSTORMS i Scratch.

Uczniowie w Świnnej Porębie na zajęciach pozalekcyjnych nabędą również kompetencje w zakresie matematyki, przyrody oraz informatyki tj:

 • zajęcia wyrównawcze z matematyki,
 • kółko matematyczne dla klas I-III „Mały kangurek",
 • kółko matematyczne dla klas IV-VI „Klub tęgich głów",
 • kółko szachowe,
 • kółko przyrodnicze dla klas I-III „Klub młodych odkrywców",
 • kółko przyrodnicze dla klas IV-VI „Klub młodych odkrywców",
 • zajęcia z programowania z wykorzystaniem zestawów LEGO MINDSTORMS i Scratch.

Uczniowie z obu szkół będą korzystali na lekcjach z platformy SCHOLARIS oraz EDUSCIENCE.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Nauczyciele uczący przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, edukacji wczesnoszkolnej oraz informatyki wezmą udział w szkoleniach. Część z nich będzie uczestniczyć w kursach zewnętrznych, pozostała będzie brać udział w doskonaleniu zawodowym realizowanym obejmującym zgodnie z rozporządzeniem o doskonaleniu zawodowym.: szkolenia stacjonarne, konsultacje z ekspertami oraz wdrażanie na zajęciach zdobytych kompetencji.

Przewidziano udział nauczycieli w 5 szkoleniach tematycznych organizowanych przez zewnętrzne instytucje. Nauczyciele wezmą udział w szkoleniach 20 godzinnych, będą to spotkania organizowane w szkole lub wyjazdowe w ramach szkoleń otwartych:

 1. Praca metodami aktywnymi w kształtowaniu KK.
 2. Wykorzystanie technologii w kształtowaniu kompetencji ICT – tablicy interaktywnej.
 3. Narzędzia TOC w kształtowaniu KK.
 4. Wykorzystanie technologii w kształtowaniu kompetencji ICT – zasobów internetu.
 5. Wykorzystanie technologii w uczeniu uczniów wnioskowania, planowania, łączenia informacji, szacunku do innowacji technicznych, jako element Kompetencji kluczowych.

Bardzo cennym nabytkiem finansowanym z unijnych funduszy będzie wyposażenie szkół w pracownie tematyczne i nowoczesny sprzęt komputerowy. I tak:

1. Zespół Szkół w Jaszczurowej pozyska:

 • wyposażenie do pracowni fizycznej,
 • wyposażenie do pracowni biologicznej,
 • wyposażenie do pracowni chemicznej,
 • wyposażenie do pracowni matematycznej,
 • pomoce dydaktyczne do geografii,
 • wyposażenie do pracowni informatycznej (nowoczesne laptopy oraz tablice interaktywne wraz z oprogramowaniem dla uczniów oraz nauczycieli, szafy ładowania baterii, zestawy Lego Mindstorms, Scratch z tabletami oraz sieć komputerowa w szkole).

2. Szkoła Podstawowa w Świnnej Porębie otrzyma:

 • wyposażenie do pracowni przyrodniczej,
 • wyposażenie do pracowni matematycznej wraz z oprogramowaniem multimedialnym,
 • wyposażenie do nauki gry w szachy,
 • wyposażenie do pracowni informatycznej (nowoczesne laptopy oraz tablice interaktywne wraz z oprogramowaniem dla uczniów oraz nauczycieli, szafy ładowania baterii, zestawy Lego Mindstorms, Scratch z tabletami oraz sieć komputerowa w szkole wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym).

Sprzęt komputerowy w gminnych szkołach

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Gospodarka odpadami komunalnymi

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rodzina 500+

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gminy Partnerskie

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Dziennik ustaw

powiat live 2013

Witryna wiejska

WFOŚ w Krakowie