N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Wirtualny spacer wokół zbiornika Świnna Poręba

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
920
2472
5591
18161
27262
4527108

Zbiórka odpadów do kontenerów

W dniu 14 października 2019 r. dokonano kontroli kontenerów przy szkołach podstawowych na terenie gminy Mucharz. W wyniku kontroli w kontenerach stwierdzono znaczne ilości odpadów pochodzących z gospodarstw domowych.

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że kontenery które umieszczone są na terenie szkół podstawowych oraz Urzędu Gminy Mucharz opłacane są przez te jednostki i przeznaczone są wyłącznie do dyspozycji tych jednostek.

Wobec powyższego wyrzucając odpady do tych pojemników, opłata za ich wywóz ponoszona jest dwukrotnie!!! Raz na podstawie deklaracji złożonej przez mieszkańca, a drugi raz przez gminę za wywóz kontenerów.

W ramach obecnego systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Mucharz, każdy mieszkaniec może oddać firmie odbierającej odpady komunalne każdą ilość zmieszanych i segregowanych odpadów powstałych w gospodarstwach domowych zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Ponadto mieszkańcy mogą oddać nieodpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jaszczurowej, odpady takie jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony.

W razie stwierdzenia przypadków łamania zakazu wysypywania odpadów do kontenerów gminnych przez mieszkańców, gmina dochodziła będzie swoich praw w formie zapłaty za wywóz tych odpadów!!

Wójt Gminy Mucharz
/-/ Renata Galara

Zobacz także:

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Ekointerwencja

Rodzina 500+

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami komunalnymi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminy Partnerskie

Projekty Granty

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Dziennik ustaw

powiat live 2013

Witryna wiejska

Newsletter: