N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Zbiórka odpadów

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Wójt Gminy Mucharz informuje, że w dniu 25 kwietnia 2017 roku na terenie wsi Mucharz, Jaszczurowa, Skawce zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego, elektronicznego itp. W/w odpady należy wystawiać wzdłuż głównych dróg do godziny 8.00.

Wójt Gminy Mucharz informuje, że w dniu 27 kwietnia 2017 roku na terenie wsi Świnna Poręba, Jamnik, Koziniec, Zagórze zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego, elektronicznego itp. W/w odpady należy wystawiać wzdłuż głównych dróg do godziny 8.00.

Wójt Gminy Mucharz
mgr Wacław Wądolny

UWAGA!!!
Przypominam, że pobrane worki należy wykorzystywać zgodnie z ich przeznaczeniem tj; do segregacji odpadów. Wykorzystywanie worków do celów własnych jest niedopuszczalne i może pociągnąć za sobą sankcje karne lub wprowadzenie dodatkowych opłat. Dbajmy wspólnie o nasze środowisko!

Wacław Wądolny, Wójt Gminy Mucharz


Segreguj odpady - Film o segregacji odpadów w Gminie Mucharz


Terminy odbioru odpadów komunalnych w 2017 roku

Wójt Gminy Mucharz uprzejmie informuje, że w związku z odbytym publicznym przetargiem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych nowym odbiorcą odpadów komunalnych od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku została Firma WIDO Sp. Z o.o Zakład Gospodarowania Odpadami, 34-220 Maków Podhalański oś. Sołki 3.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. odbiór odpadów komunalnych będzie się odbywał w poniedziałki 2 razy w miesiącu, w następujących terminach:

 • 9, 23 styczeń
 • 13, 27 luty
 • 13, 27 marzec
 • 10, 24 kwiecień
 • 8, 22 maj
 • 12, 26 czerwiec
 • 10, 24 lipiec
 • 14, 28 sierpień
 • 11, 25 wrzesień
 • 9, 23 październik
 • 13, 27 listopad
 • 11, 27 (środa) grudzień

Właściciele nieruchomości mogą samodzielnie dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych znajdującym się przy Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Jaszczurowej zebrane w sposób selektywny odpady komunalne oraz odpady problemowe (sprzęt elektroniczny i elektryczny, przeterminowane lekarstwa, środki ochrony roślin, baterie, odpady wielkogabarytowe itp.) w każdy dzień. Pozostałe ustalenia odbioru pozostają bez zmian.

Wójt Gminy Mucharz
mgr Wacław Wądolny


Informacja Marszałka Województwa Małopolskiego

W imieniu Marszałka Województwa Małopolskiego Wójt Gminy Mucharz podaje do wiadomości informacje dotyczące ewidencji i sprawozdawczości odpadowej, gospodarowania bateriami i akumulatorami, gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi


Informacja o opłatach z tytułu wywozu

Dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych stale:

 • rata za I kwartał płatna do 31 marca każdego roku
 • rata za II kwartał płatna do 30 czerwca każdego roku
 • rata za III kwartał płatna do 30 września każdego roku
 • rata za IV kwartał płatna do 31 grudnia każdego roku

Ryczałt dla właścicieli domków letniskowych i nieruchomości wykorzystywanych przez część roku:

 • ryczałt za rok do 30 czerwca każdego roku

Wpłat można dokonywać w kasie urzędu gminy lub na konto:
Beskidzki Bank Spółdzielczy o/ Wadowice 21 8111 1019 2002 2001 6698 0001


Terminy odbioru odpadów komunalnych 2016

I. Odbiór odpadów komunalnych odbywał się będzie w każdy poniedziałek.

II. Właściciele nieruchomości mogą samodzielnie dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) znajdującym się przy Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Jaszczurowej zebrany w workach z naklejonymi kodami każdy rodzaj odpadu oraz odpady problemowe (sprzęt elektroniczny i elektryczny, przeterminowane lekarstwa, środki ochrony roślin, baterie itp.) w każdy piątek w godzinach 12.00-17.00

III. Odbiór odpadów komunalnych odbywać się będzie z każdej nieruchomości w przypadku dogodnego dojazdu do posesji i z punktów wyznaczonych przez urząd gminy w przypadku utrudnionego dojazdu do nieruchomości.

IV. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest wystawić wypełnione odpadami worki z naklejonymi kodami poza teren swojej posesji w miejscu umożliwiającym swobodny do nich dojazd do godziny 8.00 w dniu odbioru.

V. Worki na odpady komunalne dostarczone będą przez odbiorcę odpadów komunalnych KOMWAD społkę z o.o. w Wadowicach oraz można będzie pobierać w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Jaszczurowej i w Urzędzie Gminy Mucharz.


Stawki opłat

Wójt Gminy Mucharz informuje, że:

 • stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych stale wynosi 6,00 złotych miesięcznie od mieszkańca, a stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi 12,00 złotych miesięcznie od mieszkańca
 • w przypadku nieruchomości na której znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku została ustalona opłata ryczałtowa za rok w przypadku segregowania śmieci w wysokości 150 zł, a w przypadku niesegregowania 200 zł.

Worki do segregacji:

 • niebieski – papier
 • żółty – plastik
 • zielony – szkło
 • czerwony – metal
 • czarny – odpady niesegregowane
 • fioletowy – odpady biodegradowalne (z kuchni)
 • szary – popiół, żużel, drobne odpady budowlane
 • brązowy – pampersy i inne odpady higieniczne

Dokumenty, zarządzenia i uchwały:


Mapy tras przejazdów (pdf)

Mapy tras przejazdów zbiórki odpadów komunalnych

Kolor i tekst

Newsletter: