N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

GOKiC Mucharz - oferta

Kapliczki Gminy Mucharz

Jezioro Mucharskie

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Wirtualny spacer wokół zbiornika Świnna Poręba

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
29
979
3794
12318
29399
4144182

Zbiórka odpadów

Wójt Gminy Mucharz uprzejmie informuje o terminach odbioru odpadów komunalnych w 2018 roku przez Firmę WIDO Sp.z o.o. Zakład Gospodarowania Odpadami, 34-220 Maków Podhalański oś. Sołki 3.

Zbiórka odpadów komunalnych 2018

8, 22 styczeń
12, 26 luty
12, 26 marzec
9, 23, 30 kwiecień
14, 28 maj
11, 25 czerwiec
9, 23, 30 lipiec
13, 27 sierpień
10, 24 wrzesień
8, 22 październik
12, 26 listopad
10, 28 (piątek) grudzień

Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez umieszczanie ich w odpowiednich workach wypełnionych przynajmniej w 3/4 objętości w miejscu ich wytwarzania a następnie wystawienie ich tylko w dniu odbioru odpadów do godz. 8.00 poza teren nieruchomości w miejscu umożliwiającym swobodny do nich dojazd.

Właściciele nieruchomości mogą samodzielnie dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych znajdującym się przy Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Jaszczurowej zebrane w sposób selektywny odpady komunalne, odpady wielkogabarytowe , opony ,drobny materiał budowlany ,odpady ulegające biodegradacji oraz odpady problemowe (sprzęt elektroniczny i elektryczny, przeterminowane lekarstwa, środki ochrony roślin , baterie) w każdy piątek od godz. 12.00 do 17.00 oraz w godzinach pracy Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji codziennie od 6.00-15.00 a w soboty w godzinach dyżuru 14 do 22.00.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

26 kwiecień 2018 r. - Jaszczurowa, Mucharz, Skawce
27 kwiecień 2018 r. - Jamnik, Koziniec, Świnna Poręba, Zagórze
11 październik 2018 r. - Jaszczurowa, Mucharz, Skawce
12 październik 2018 r. - Jamnik, Koziniec, Świnna Poręba, Zagórze

FRAKCJE ODPADÓW ZBIERANYCH W GMINIE MUCHARZ

I. PAPIER - WORKI NIEBIESKIE
opakowania z papieru lub tektury, gazety i czasopisma, katalogi, prospekty, foldery
papier szkolny i biurowy, książki i zeszyty, torebki papierowe, papier pakowy

II. TWORZYWA SZTUCZNE - WORKI ŻÓŁTE
plastikowe butelki po napojach, opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.), opakowania po produktach, spożywczych, plastikowe zakrętki, torebki, worki, reklamówki i inne folie, plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach, styropian

III. SZKŁO - WORKI ZIELONE
Butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach

IV. METAL - WORKI CZERWONE
puszki po napojach i sokach ,puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy) , zlom żelazny i metali kolorowych, metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników, folia aluminiowa, kartoniki po mleku i napojach, wielomateriałowe odpady opakowaniowe

V. ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI - WORKI BRĄZOWE
Trawa, odpady z kuchni

VI. POPIÓŁ - WORKI SZARE
ŻUŻEL POWSTAJĄCY Z PALENISK DOMOWYCH, DROBNY MATERIAŁ BUDOWLANY

VII. PAMPERSY I INNE ODPADY HIGIENICZNE - WORKI POMARAŃCZOWE

VIII. ODPADY ZMIESZANE - WORKI CZARNE
Ubrania, obuwie, wyroby tekstylne, gąbki, tworzywo piankowe, przedmioty składające się z wielu materiałów, zabawki, kalka, fotografie, fajans, wyroby ceramiczne, znicze, zużyte pełne worki do odkurzaczy , płyty CD/DVD , pozostałości po papierosach, tapety.

Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione z produktu, bez zakrętek, starać się nie tłuc szkła. Na każdy worek należy naklejać kody.


Stawki opłat

Obowiązują następujące stawki opłat:

 • za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych stale wynosi 6,00 złotych miesięcznie od mieszkańca, a za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi 12,00 złotych miesięcznie od mieszkańca
 • w przypadku nieruchomości na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku została ustalona opłata ryczałtowa za rok w przypadku segregowania śmieci w wysokości 150 zł, a w przypadku niesegregowania 200 zł.

Worki do segregacji:

 • niebieski – papier
 • żółty – plastik
 • zielony – szkło
 • czerwony – metal
 • czarny – odpady niesegregowane
 • pomarańczowy – pampersy i inne odpady higieniczne
 • szary – popiół, żużel, drobne odpady budowlane
 • brązowy – odpady  biodegradowalne z kuchni, trawa

Informacja o terminach wnoszenia opłat za odbiór odpadów komunalnych

Dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych stale:

 • rata za I kwartał płatna do 31 marca każdego roku
 • rata za II kwartał płatna do 30 czerwca każdego roku
 • rata za III kwartał płatna do 30 września każdego roku
 • rata za IV kwartał płatna do 31 grudnia każdego roku

Ryczałt dla właścicieli domków letniskowych i nieruchomości wykorzystywanych przez część roku:

 • ryczałt za rok do 30 czerwca każdego roku

Wpłat można dokonywać w kasie urzędu gminy lub na konto:
Beskidzki Bank Spółdzielczy o/Wadowice

21 8111 1019 2002 2001 6698 0001


Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Mucharz w 2016 r.

Na terenie Gminy Mucharz zebrano ogółem - 840,692 Mg odpadów komunalnych w tym:

 • odpadów ulegających biodegradacji - 18,460 Mg
 • odpadów z Punktu – 17,580 Mg

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych przedstawia się następująco:

 1. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych – 343,350 Mg
 2. Ilość odpadów poddanych recyklingowi – 139,752 Mg

w tym:

 • opakowania ze szkła- 69,848 Mg
 • opakowania z tworzyw sztucznych - 46,216 Mg
 • opakowania papieru i tektury – 16,190 Mg
 • opakowania z metali – 5,374 Mg
 • metale - 2,124 Mg

Osiągnięte poziomy w 2016 r. przez Gminę Mucharz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska

 1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: 0 % (dopuszczalny poziom w 2016 r. max- 45%)
 2. Poziom recyklingu przygotowanie do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 45,7% (z deklaracji 47,4%, dopuszczalny poziom w 2016 r. min. 18 %)
 3. Poziom recyklingu ,przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100% (dopuszczalny poziom w 2016 r. min. 42 %)

Osiągnięte poziomy w 2016 r. przez Firmę KOMWAD Sp.z o.o. 34-100 Wadowice ul. Nadbrzeżna 58 odbierającej odpady od nieruchomości niezamieszkałych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska

 1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: 0 % (dopuszczalny poziom w 2016 r. max- 45%)
 2. Poziom recyklingu przygotowanie do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 41,2% (dopuszczalny poziom w 2016 r. min. 18 %)
 3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100% (dopuszczalny poziom w 2016 r. min. 42 %) 

Segreguj odpady - Film o segregacji odpadów w Gminie Mucharz


UWAGA!!!
Przypominam, że pobrane worki należy wykorzystywać zgodnie z ich przeznaczeniem tj; do segregacji odpadów. Wykorzystywanie worków do celów własnych jest niedopuszczalne i może pociągnąć za sobą sankcje karne lub wprowadzenie dodatkowych opłat. Dbajmy wspólnie o nasze środowisko!

Wacław Wądolny, Wójt Gminy Mucharz


Informacja Marszałka Województwa Małopolskiego

W imieniu Marszałka Województwa Małopolskiego Wójt Gminy Mucharz podaje do wiadomości informacje dotyczące ewidencji i sprawozdawczości odpadowej, gospodarowania bateriami i akumulatorami, gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi


 Dokumenty, zarządzenia i uchwały:


Mapy tras przejazdów (pdf)

Mapy tras przejazdów zbiórki odpadów komunalnych

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Rodzina 500+

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami komunalnymi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Zespół Administracyjny Szkół

Gminy Partnerskie

Projekty Granty

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Dziennik ustaw

powiat live 2013

Witryna wiejska

Newsletter: