N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

Kapliczki Gminy Mucharz

Jezioro Mucharskie

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Scena estradowa OSP

Wirtualny spacer wokół zbiornika Świnna Poręba

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich

Questy Gościńca 4 Żywioły

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
1358
2941
9695
77496
64122
930021

Zbiórka odpadów

W związku z przypadającym Świętem w dniu 26.12.2016 roku (poniedziałek) odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Mucharz nastąpi we wtorek tj. 27.12.2016 roku. 

Wójt Gminy Mucharz
mgr Wacław Wądolny

UWAGA!!!
Przypominam, że pobrane worki należy wykorzystywać zgodnie z ich przeznaczeniem tj; do segregacji odpadów. Wykorzystywanie worków do celów własnych jest niedopuszczalne i może pociągnąć za sobą sankcje karne lub wprowadzenie dodatkowych opłat. Dbajmy wspólnie o nasze środowisko!

Wacław Wądolny, Wójt Gminy Mucharz


Segreguj odpady - Film o segregacji odpadów w Gminie Mucharz


Terminy odbioru odpadów komunalnych w 2017 roku

Wójt Gminy Mucharz uprzejmie informuje, że w związku z odbytym publicznym przetargiem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych nowym odbiorcą odpadów komunalnych od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku została Firma WIDO Sp. Z o.o Zakład Gospodarowania Odpadami, 34-220 Maków Podhalański oś. Sołki 3.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. odbiór odpadów komunalnych będzie się odbywał w poniedziałki 2 razy w miesiącu, w następujących terminach:

 • 9, 23 styczeń
 • 13, 27 luty
 • 13, 27 marzec
 • 10, 24 kwiecień
 • 8, 22 maj
 • 12, 26 czerwiec
 • 10, 24 lipiec
 • 14, 28 sierpień
 • 11, 25 wrzesień
 • 9, 23 październik
 • 13, 27 listopad
 • 11, 27 (środa) grudzień

Właściciele nieruchomości mogą samodzielnie dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych znajdującym się przy Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Jaszczurowej zebrane w sposób selektywny odpady komunalne oraz odpady problemowe (sprzęt elektroniczny i elektryczny, przeterminowane lekarstwa, środki ochrony roślin, baterie, odpady wielkogabarytowe itp.) w każdy dzień. Pozostałe ustalenia odbioru pozostają bez zmian.

Wójt Gminy Mucharz
mgr Wacław Wądolny


Informacja Marszałka Województwa Małopolskiego

W imieniu Marszałka Województwa Małopolskiego Wójt Gminy Mucharz podaje do wiadomości informacje dotyczące ewidencji i sprawozdawczości odpadowej, gospodarowania bateriami i akumulatorami, gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi


Informacja o opłatach z tytułu wywozu

Dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych stale:

 • rata za I kwartał płatna do 31 marca każdego roku
 • rata za II kwartał płatna do 30 czerwca każdego roku
 • rata za III kwartał płatna do 30 września każdego roku
 • rata za IV kwartał płatna do 31 grudnia każdego roku

Ryczałt dla właścicieli domków letniskowych i nieruchomości wykorzystywanych przez część roku:

 • ryczałt za rok do 30 czerwca każdego roku

Wpłat można dokonywać w kasie urzędu gminy lub na konto:
Beskidzki Bank Spółdzielczy o/ Wadowice 21 8111 1019 2002 2001 6698 0001


Terminy odbioru odpadów komunalnych 2016

I. Odbiór odpadów komunalnych odbywał się będzie w każdy poniedziałek.

II. Właściciele nieruchomości mogą samodzielnie dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) znajdującym się przy Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Jaszczurowej zebrany w workach z naklejonymi kodami każdy rodzaj odpadu oraz odpady problemowe (sprzęt elektroniczny i elektryczny, przeterminowane lekarstwa, środki ochrony roślin, baterie itp.) w każdy piątek w godzinach 12.00-17.00

III. Odbiór odpadów komunalnych odbywać się będzie z każdej nieruchomości w przypadku dogodnego dojazdu do posesji i z punktów wyznaczonych przez urząd gminy w przypadku utrudnionego dojazdu do nieruchomości.

IV. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest wystawić wypełnione odpadami worki z naklejonymi kodami poza teren swojej posesji w miejscu umożliwiającym swobodny do nich dojazd do godziny 8.00 w dniu odbioru.

V. Worki na odpady komunalne dostarczone będą przez odbiorcę odpadów komunalnych KOMWAD społkę z o.o. w Wadowicach oraz można będzie pobierać w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Jaszczurowej i w Urzędzie Gminy Mucharz.


Stawki opłat

Wójt Gminy Mucharz informuje, że:

 • stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych stale wynosi 6,00 złotych miesięcznie od mieszkańca, a stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi 12,00 złotych miesięcznie od mieszkańca
 • w przypadku nieruchomości na której znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku została ustalona opłata ryczałtowa za rok w przypadku segregowania śmieci w wysokości 150 zł, a w przypadku niesegregowania 200 zł.

Worki do segregacji:

 • niebieski – papier
 • żółty – plastik
 • zielony – szkło
 • czerwony – metal
 • czarny – odpady niesegregowane
 • fioletowy – odpady biodegradowalne (z kuchni)
 • szary – popiół, żużel, drobne odpady budowlane
 • brązowy – pampersy i inne odpady higieniczne

Dokumenty, zarządzenia i uchwały:


Mapy tras przejazdów (pdf)

Mapy tras przejazdów zbiórki odpadów komunalnych

Kolor i tekst

Newsletter: