NGO JST

Platforma współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w gminach: Budzów, Lanckorona, Mucharz, Stryszawa, Stryszów, Zembrzyce

Projekt zakłada objęcie wsparciem obszaru 6 małopolskich gmin leżących na pograniczu powiatów suskiego i wadowickiego, stanowiących obszar spójny terytorialnie (gm. Stryszawa, Zembrzyce, Budzów - powiat suski; Mucharz, Stryszów, Lanckorona - powiat wadowicki).

Objęcie wsparciem 6 JST - gmin oraz prawie stu organizacji daje możliwość kompleksowego wdrożenia modelu współpracy. Współpraca przy realizacji projektu pozwoli na obopólne zapoznanie się z problemami JST i NGO. Pozwoli każdej ze stron na pogłębienie doświadczeń we współpracy.

Realizacja projektu, czyli skuteczne wdrożenie standardów współpracy zawartych w „Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych" przyczyni się do większej efektywności i transparentności wydawania środków publ., pozwoli gminom na przekazanie części zadań własnych org. III sektora na jasnych i prostych zasadach. Pośrednio pozwoli to na szerszy rozwój społeczeństwa obywatelskiego na wskazanym obszarze.


Procedury w Gminie Mucharz

Procedura współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych przy diagnozowaniu lokalnych problemów i wyzwań w Gminie Mucharz (11)

Procedura wzajemnego informowania się jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych o planach, zamierzeniach i kierunkach działań w Gminie Mucharz (12)

Procedura przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Mucharz (13)

Procedura współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych przy realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych w Gminie Mucharz (21)

Procedura współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych przy realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form niefinansowych w Gminie Mucharz (22)

Procedura współpracy partnerskiej jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych w Gminie Mucharz (23)

Procedura wspierania inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych w Gminie Mucharz (31)

Procedura wspierania integracji sektora organizacji pozarządowych w Gminie Mucharz (32)

Procedura tworzenia partnerstw lokalnych w Gminie Mucharz (33)

Zobacz także:

Człowiek - najlepsza inwestycja - strona www