N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

#SzczepimySię

Fundusze Europejskie dla turystyki

Harcerze pomogą - tel. 509 111 662

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Wirtualny spacer wokół zbiornika Świnna Poręba

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
724
778
4550
2225
20958
5076488

LGD Gościniec 4 Żywiołów

LGD Gościniec 4 Żywiołów

Stowarzyszenie „Gościniec" powstało w 2006 roku zrzeszając przedstawicieli czterech gmin: Lanckorony, Mucharza, Stryszowa i Sułkowic. Stowarzyszenie będąc Lokalną Grupą Działania (LGD) jest podmiotem skupiającym przedstawicieli sektora publicznego, społecznego oraz prywatnego.

Inicjatorem powołania LGD była gmina Lanckorona, która przyjęła na siebie w 2005 roku zobowiązanie zbudowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju dla obszaru 4 gmin. W strategii zostały zebrane pomysły mieszkańców 4 gmin tworząc spójną wizję i ciekawy produkt turystyczny obszaru „Gościńca". Najważniejsze potencjały przyrodniczo-kulturowe gmin, zostały zdefiniowane w nazwach żywiołów przypisanych do gmin: Gmina Sułkowice - Ogień, Lanckorona - Powietrze, Stryszów - Ziemia, Mucharz - Woda.

W 2008 roku decyzje przystąpienia do LGD „Gościniec" podjęła Rada Gminy Kalwaria Zebrzydowska, a w sierpniu 2008 z naszego LGD wystąpiła gmina Sułkowice. Kalwaria Zebrzydowska wniosła ze sobą żywioł Drewna, który zastąpił sułkowicki Ogień. Stowarzyszenie podczas Walnego Zebrania Członków w dniu 16 XII 2008 rozszerzyło swoją nazwę z „Gościniec" na „Gościniec 4 żywiołów" i ma formułę Lokalnej Grupy Działania (LGD).

Zobacz także:

Strona Gościńca 4 Żywiołów

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Gospodarka odpadami komunalnymi

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rodzina 500+

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gminy Partnerskie

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Dziennik ustaw

powiat live 2013

Witryna wiejska

WFOŚ w Krakowie