EkoMucharz

Monitoring jakości powietrza w gminie Mucharz


Wyszukiwarka Ekodotacji

Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu (KOZK), działający przy Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym, uruchomił Wyszukiwarkę Ekodotacji. Zawiera ona wszystkie prowadzone obecnie programy dofinansowania uwzględniające kwestie ochrony klimatu lub środowiska.

Potencjalny inwestor najpierw musi wybrać grupę do jakiej należy – zależnie od tego czy jest przedsiębiorcą, instytucją samorządową, osobą fizyczną itp. Następnie określa typ inwestycji, np.: inwestycje w budynkach (tu znajdziemy wszystkie dotacje do odnawialnych źródeł energii i termomodernizacji), wspierające gospodarkę wodną, badania czy edukację. Ostatnim krokiem jest wybór województwa, w którym inwestycja będzie prowadzona (albo w którym składający wniosek ma siedzibę).

Wyszukiwarka to narzędzie przydatne zarówno dla wszystkich grup beneficjentów, jak i dla instytucji udzielających wsparcia finansowego na proekologiczne inwestycje. Wyszukiwarka łączy ich niemal bezpośrednio, likwidując dotychczasowy problem rozproszenia źródeł informacji czy konieczności przeglądania regulaminów programów.

Dostępna pod następującym linkiem:


Punkt Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze

Informujemy, że od 1 czerwca 2021 r. w Urzędzie Gminy Mucharz uruchomiony został Punkt Konsultacyjny rządowego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Obsługiwany jest przez pracownika Referatu Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy
w Mucharzu (parter).

Pomoc w wypełnianiu wniosków odbywać się będzie we wtorki w godzinach od 7.00-17.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Przed wizytą prosimy o wypełnienie poniższego kwestionariusza:

Numer kontaktowy 33 876 14 68 wew. 11.

W Punkcie Konsultacyjnym jest możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze" oraz jego złożenie. Następnie wniosek przesyłany jest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, gdzie następuje jego ocena merytoryczna. Uruchomiony Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Mucharz aplikowanie o dofinansowanie lub pożyczkę w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie a Gminą Mucharz.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych. Program przewiduje dofinansowania na:

 • źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • stolarkę drzwiową i okienną,
 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

Portal beneficjenta

Najczęściej zadawane pytania:

Infolinia (czynna w godzinach 8.00-15.00) 12 422 94 90 wew.2


Komunikaty o jakości powietrza


Uchwała antysmogowa


Kontrole spalania

Zgodnie z zapisami Uchwały antysmogowej wymagane jest prowadzenie przez straż gminną lub między gminną, upoważnionych pracowników lub we współpracy z policją kontroli interwencyjnych w zakresie przestrzegania przepisów ochrony powietrza. W przypadku co najmniej 10 % prowadzonych kontroli interwencyjnych w skali roku należy pobrać i zlecić badanie próbki popiołu z paleniska. Pracownicy Urzędu Gminy na podstawie upoważnienia do kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska uprawniony jest do:

 • wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na tereny nieruchomości, obiektów lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 600 do 2200 na pozostały teren (w tym m.in. budynki mieszkalne).
 • przeprowadzenia badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych.
 • żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego.
 • żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

Ankieta dotycząca ogrzewania budynków


Akty prawa miejscowego dot. ochrony powietrza


Czyste Powietrze