Ponad milion dla Mucharza

Ponad milion dla Mucharza

W okresie przedświątecznym do naszej gminy wpłynęły wspaniałe wiadomości - otrzymamy ponad milion na inwestycje.

Ponad milion złotych dla Mucharza

W okresie przedświątecznym do naszej gminy wpłynęły wspaniałe wiadomości. 25 marca br. Wojewoda Małopolski Pan Łukasz Kmita powiadomił, że nasza gmina otrzymała 573 462,74 zł na budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową (ogólnospławną) w miejscowości Skawce „Borowina" na odcinku ok. 560 mb. Ta inwestycja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i komfort mieszkańców dwóch osiedli mieszkaniowych. Powyższe środki zostały przyznane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich. Wysokość przyznanego dofinasowania wynika z przyjętego algorytmu - 40% wysokości wydatków poniesionych przez gminę na realizację inwestycji, średniorocznie w latach 2016–2020.

Na tym jednak nie koniec dobrych informacji. Dzisiaj (31 marca) opublikowane zostały wyniki II konkursu w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina Mucharz otrzyma 700 tys. zł na budowę remizy dla jednostki OSP „Centrum" w Kozińcu. Planowana strażnica będzie mieć pow. zabudowy 215,60 m2, pow. użytkową 199,52 m2, kubaturę 1430,00 m3 – dwa stanowiska garażowe z częścią socjalno – magazynową. Konstrukcja stalowa z wypełnieniem ścian zewnętrznych płytą wielowarstwową.

Wójt Gminy Pani Renata Galara dziękuje Wojewodzie Małopolskiemu Panu Łukaszowi Kmicie, Panu posłowi Filipowi Kaczyńskiemu oraz senatorowi Panu Andrzejowi Pająkowi za wsparcie jakie okazali Gminie Mucharz.

00.jpg 01.jpg