Życzenia dla sołtysów

Życzenia dla sołtysów

Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim Paniom i Panom Sołtysom oraz członkom Rad Sołeckich z terenu Gminy Mucharz składamy serdeczne podziękowania i słowa uznania za pracę pełną zaangażowania na rzecz lokalnej społeczności.

Życzymy wszelkiej pomyślności, sukcesów w życiu zawodowym i osobistym, a przede wszystkim satysfakcji i wytrwałości w pełnieniu tak ważnej funkcji.

Wójt Gminy Mucharz
Renata Galara

Zobacz także: