N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

#SzczepimySię

Fundusze Europejskie dla turystyki

Harcerze pomogą - tel. 509 111 662

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Wirtualny spacer wokół zbiornika Świnna Poręba

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
343
451
5098
10757
21450
5044217

Ogłoszenie - konkurs ofert - sport 2021

Ogłoszenie Urzędu Gminy

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w roku 2021 w Gminie Mucharz - rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w roku 2021 na terenie Gminy Mucharz

Wójt Gminy Mucharz, działając na podstawie art. 27 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), uprzejmie informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert poprzez udzielenie dotacji klubom sportowym niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, które prowadzą działalność sportową na terenie Gminy Mucharz.

Szczegółowe informacje:

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:

  • Robert Góralczyk, tel: 33 876 14 86, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

na wsparcie realizacji zadania publicznego
w zakresie rozwoju sportu w roku 2021
na terenie Gminy Mucharz

Wójt Gminy Mucharz ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w roku 2021 poprzez udzielenie dotacji klubom sportowym niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, które prowadzą działalność sportową na terenie Gminy Mucharz.

1. Łączna planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie zadania będącego przedmiotem niniejszego konkursu: 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

2. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji, terminy i warunki realizacji zadania jak również termin, tryb, i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert określa Zarządzenie Wójta Gminy Mucharz Nr 444 z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w roku 2021na terenie Gminy Mucharz.

3. Termin składania ofert upływa z dniem 9 lutego 2021 r.

4. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Mucharzu 34-106 Mucharz 226 (wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się w przedsionku Urzędu Gminy w Mucharzu).

5. Ofertę można wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonej kopercie, opieczętowaną pieczęcią oferenta wyłącznie do siedziby Urzędu Gminy w Mucharzu –  Na kopercie pod adresem proszę umieścić napis: „Otwarty konkurs ofert  na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mucharz z zakresu rozwoju sportu w roku 2021nie otwierać przed 9.02.2021 r. do godz. 16:00”. W przypadku ofert składanych drogą pocztową lub kurierem oferty uznane zostaną za złożone w terminie, jeżeli wpłyną do siedziby Urzędu Gminy  w Mucharzu do dnia 9.02.2021 r. do godz. 16:00.

Oferty dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Mucharz) uznane będą za niespełnienie warunków formalnych.

6. Zainteresowane kluby sportowe mogą zapoznać się z Zarządzeniem Wójta Gminy Mucharz Nr 244 z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego zakresie rozwoju spotu w roku 2021 na terenie Gminy Mucharz: na stronie www.gminamucharz.pl lub na stronie BIP Urzędu Gminy w Mucharzu.

Dodatkowych informacji udziela:

  • Robert Góralczyk
  • tel. 33 876-14-83
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zobacz także:

 

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Gospodarka odpadami komunalnymi

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rodzina 500+

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gminy Partnerskie

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Dziennik ustaw

powiat live 2013

Witryna wiejska

WFOŚ w Krakowie