N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

Rezerwacja kortów

Koronawirus - informacje i zalecenia

#SzczepimySię

Fundusze Europejskie dla turystyki

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
315
860
2624
315
28019
5435558

Ogłoszenie - ptasia grypa

Ogłoszenie - dowóz dzieci do szkół

Rozporządzenia Wojewody Małopolskiego ws zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie woj. małopolskiego.

Ptasia grypa

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 20 stycznia 2023 r. (nr poz. rej. 2/23) w sprawie zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa małopolskiego

Na wniosek Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii znak: WIW-ChZ.913.5.2.2023 z 18 stycznia 2023 roku oraz na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, pkt 8a, pkt 8f i pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421 oraz z 2022 r. poz. 1570), art. 3 i art. 4 ust. 4 decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1136 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie środków zmniejszających ryzyko i wzmocnionych środków bezpieczeństwa biologicznego oraz systemów wczesnego wykrywania w związku z ryzykiem stwarzanym przez dzikie ptactwo w odniesieniu do przenoszenia wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków na drób (Dz. Urz. UE L Nr 205 z 14 sierpnia 2018 r., str. 48) w związku z § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2019 r. poz. 2368) zarządza się, co następuje:

§ 1. Za obszar zagrożony wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt - wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) uznaje się tereny powiatów oświęcimskiego i wadowickiego.

§ 2. 1. Na obszarze, o którym mowa w § 1, wprowadza się następujące nakazy i zakazy:

1) zakazuje się utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu, chyba że drób jest chroniony przed kontaktem z dzikim ptactwem za pomocą sieci, dachów, poziomych tkanin lub innych odpowiednich środków zapobiegających temu kontaktowi;

2) nakazuje się poić i karmić drób w zamkniętym pomieszczeniu, które uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa;

3) nakazuje się wyłożyć maty dezynfekcyjne nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wejściami do budynków, w których utrzymywany jest drób;

2. Środki określone w ust. 1 stosuje się do czasu uchylenia niniejszego rozporządzenia.

§ 3. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2, obowiązują wszystkich mieszkańców utrzymujących drób na obszarze, o którym mowa w § 1.

§ 4. Rozporządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie określonym w § 1.

Wojewoda Małopolski
Łukasz Kmita

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wadowicach

  • ul. Nadbrzeżna 39a
  • 34-100 Wadowice
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • www.piw.wadowice.pl
  • Telefon: 33 823 34 22

 

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Zwierzaki poszukują właścicieli

Gospodarka odpadami komunalnymi

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Ekomucharz

Aktualna jakość powietrza

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rodzina 500+

Gminny Portal Mapowy

Kraina Jeziora Mucharskiego

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gminy Partnerskie

Czyste Powietrze

Dolina Karpia

Sprawdź - jak załatwić sprawę

WFOŚiGW