Wspólnie z Nadleśnictwem Sucha

Wspólnie z Nadleśnictwem Sucha

Lasy Państwowe po raz kolejny dofinansowują mucharski samorząd w zakresie remontu odcinka drogi „Suszyca" w Jaszczurowej.

Lasy Państwowe po raz kolejny dofinansowują mucharski samorząd

W ramach współpracy Gmina Mucharz wraz z Nadleśnictwem Sucha w 2020 r. wspólnie uczestniczyli w realizacji zadania polegającego na modernizacji dwóch odcinków dróg gminnych w Jaszczurowej - „Suszyca" i „Na Polanę". Całkowity koszt obu inwestycji to blisko 200.000 złotych. Połowę tej kwoty dofinansowało Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sucha.

W tym roku Nadleśnictwo Sucha będzie uczestniczyć w realizacji modernizacji kolejnego 0,5 km odcinka drogi „Suszyca". Wniosek Gminy Mucharz dotyczący dofinansowania dalszej naprawy drogi uzyskał pozytywną decyzję Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, dzięki temu Nadleśnictwo będzie partycypować w kosztach inwestycji szacowanych na ok. 80.000 zł przy ich 50% udziale.

Udział finansowy nadleśnictw w realizacji zadań wspólnych z jednostkami samorządów terytorialnych daje szansę na poprawę stanu technicznego dróg lokalnych, służących zarówno okolicznym mieszkańcom jak i Nadleśnictwu w ramach prowadzonej gospodarki leśnej.


Informacja, 3.12.2020

Gmina Mucharz modernizuje i przebudowuje drogi przy współpracy Nadleśnictwem Sucha – zobacz które.

Drogi na terenie Gminy Mucharz zmodernizowane przy współpracy i dofinansowaniu 50/50 Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sucha

Modernizacja drogi „Suszyca” na działkach ewid. nr 307/6, 1636 położonych w m. Jaszczurowa o długości około 250,00 mb i szerokości około 2,80 m.

  • całkowita wartość inwestycji 39852,00 zł

Przebudowa drogi wewnętrznej „NA POLANĘ”, położonej na działkach ewid. nr: 1706/8, 1706/7, 1706/6, 1706/3, 1307/4, 1706/1, 1994/3, 1994/2, 1994/1, zlokalizowanych w miejscowości Jaszczurowa, Gmina Mucharz

  • całkowita wartość inwestycji 168236,99 zł

Wspólnie z Nadleśnictwem Sucha

Bez-nazwy-1.jpg drogi_02122020-2.JPG drogi_02122020-3.JPG

drogi_02122020-4.JPG drogi_02122020-5.JPG drogi_02122020-6.JPG

drogi_02122020-7.JPG drogi_02122020-8.JPG drogi_02122020-9.JPG