Gminy Babiogórskie w Zakrzowie

W sobotę 2 lutego 2013 roku w ośrodku Caritas im. Jana Pawła II w Zakrzowie odbyło się coroczne, już XIII Spotkanie Opłatkowe Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich z udziałem przedstawicieli słowackiego stowarzyszenia "Zdrużenie Babia Hora".

Uroczystość rozpoczęła Msza Św. odprawiona przez dyrektora ośrodka ks. Andrzeja Lichosyta. Następnie Grupa Apostolska im. Ojca Rudolfa Warzechy ze Stryszowa wystawiła jasełka w reżyserii p. Mirosława Płonki.

W dalszej części spotkania nastąpiły podziękowania za zeszłoroczną pracę na rzecz Stowarzyszenia – w tym dla Gminy Mucharz, które odebrali Wójt p. Wacław Wądolny i Przewodnicząca Rady Gminy p. Anna Fila – m.in. za organizację XVII Złazu Samorządowców Gmin Babiogórskich (Korona Zapory, sierpień 2012). Wręczając dyplom Starszy Gazda p. Marek Listwan nadmienił, iż organizatorzy kolejnych złazów mają podniesioną bardzo wysoko poprzeczkę przez Gminę Mucharz, bowiem cała impreza wypadła wyśmienicie i zorganizowana była wzorowo. Podczas mucharskiego złazu odbyła się również zbiórka pieniędzy dla polskiej parafii w Mostach Wielkich na Ukrainie – za co także podziękowano, odczytując list proboszcza tejże, ks. Igora Korzydło

Tradycją noworocznych spotkań SGB jest wyróżnianie osób za szczególne osiągnięcia dla rozwoju i promocji obszaru Stowarzyszenia w dziedzinach gospodarki i kultury, w tym w szczególności za ratowanie, ochronę, dokumentowanie i pomnażanie dziedzictwa przeszłości, współpracy, turystyki, ochrony środowiska, oświaty i sportu – w formie Laurów Babiogórskich Stopnia Podstawowego i Szczególnego. W bieżącym roku Kapituła Stowarzyszenia przyznała Laur Babiogórski Stopnia Podstawowego p. Robertowi Kadeli (Gmina Mucharz) za wszechstronną działalność promującą kulturę, sztukę oraz walory przyrodnicze regionu, za rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży ducha patriotyzmu i wspólną z nimi pracę dla dobra lokalnej społeczności oraz całego regionu babiogórskiego.

Laur Babiogórski Stopnia Szczególnego w formie statuetki otrzymali: ks. Prałat Bolesław Kołacz (Gmina Lipnica Wielka) oraz Babiogórskie Stowarzyszenie „Zielona Linia" (Gmina Stryszawa). Rolę gospodarza spotkania w Zakrzowie pełnił wójt Stryszowa p. Jan Wacławski. (UG Mucharz)

XIII Spotkanie Opłatkowe Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich

DSC_6341.JPG DSC_6343.JPG DSC_6344.JPG

DSC_6345.JPG DSC_6348.JPG DSC_6365.JPG

DSC_6380.JPG DSC_6386.JPG DSC_6390.JPG

DSC_6394.JPG DSC_6403.JPG DSC_6430.JPG

DSC_6434.JPG DSC_6440.JPG DSC_6447.JPG