Ogłoszenie Urzędu Gminy - OPP 2021

Ogłoszenie Urzędu Gminy

Wójt Gminy Mucharz informuje, że zakończono konsultacje projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Mucharz z organizacjami pozarządowymi


Wójt Gminy Mucharz informuje, że zakończono konsultacje projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Mucharz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie na 2021 rok"

Zgodnie z zarządzeniem Nr 328 Wójta Gminy Mucharz z dnia 10 sierpnia 2020 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Mucharzu i na stronie internetowej Gminy Mucharz (www.mucharz.pl) został udostępniony do konsultacji z organizacjami pozarządowymi projekt Programu Współpracy. Konsultacje odbywały się w terminie od 10.08.2020 r. do 27.08.2020 r. Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie mogły przesyłać swoje uwagi i opinie do projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Mucharz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie na 2021 rok".

Zobacz także:


Informacja, 10.08.2020

Wójt Gminy Mucharz na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) zaprasza:

Wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Mucharz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie na 2021 rok.

Konsultacje będą przeprowadzone w formie przyjmowania pisemnych uwag i opinii, na formularzu konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Mucharz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie na 2021 rok, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.

Formularz należy przesłać drogą pocztową na adres Urząd Gminy w Mucharzu 34-106 Mucharz 226 opisany „Uwagi i opinie do projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Mucharz z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok", lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Mucharzu (wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się w przedsionku Urzędu Gminy w Mucharzu) opisany „Uwagi i opinie do projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Mucharz z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok" lub przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 27 sierpnia 2020 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Mucharzu, a nie data stempla pocztowego.

Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Mucharz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie na 2021 rok stanowi załącznik do zarządzenia Nr 328 Wójta Gminy Mucharz z dnia 10 sierpnia 2020 roku.

Dodatkowych informacji udziela:

  • Robert Góralczyk
  • tel. 33 876-14-83
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zobacz także:

 

2020-08-31 15:20:00