Czyste powietrze - punkt konsultacyjny

Czyste powietrze - punkt konsultacyjny

Informujemy, że od 1 czerwca br. w Urzędzie Gminy Mucharz uruchomiony został Punkt Konsultacyjny rządowego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Punkt Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze

Informujemy, że od 1 czerwca 2021 r. w Urzędzie Gminy Mucharz uruchomiony został Punkt Konsultacyjny rządowego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Obsługiwany jest przez pracownika Referatu Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy
w Mucharzu (parter).

Pomoc w wypełnianiu wniosków odbywać się będzie we wtorki w godzinach od 7.00-17.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Przed wizytą prosimy o wypełnienie poniższego kwestionariusza:

Numer kontaktowy 33 876 14 68 wew. 11.

W Punkcie Konsultacyjnym jest możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze" oraz jego złożenie. Następnie wniosek przesyłany jest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, gdzie następuje jego ocena merytoryczna. Uruchomiony Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Mucharz aplikowanie o dofinansowanie lub pożyczkę w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie a Gminą Mucharz.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych. Program przewiduje dofinansowania na:

  • źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,
  • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
  • mikroinstalację fotowoltaiczną,
  • ocieplenie przegród budowlanych,
  • stolarkę drzwiową i okienną,
  • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

Portal beneficjenta

Najczęściej zadawane pytania:

Infolinia (czynna w godzinach 8.00-15.00) 12 422 94 90 wew.2

Do pobrania:

1. Broszura (pdf)
2. Ulotka (pdf)
3. Opis programu:
a) Załącznik nr 1 Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową (pdf)
b) Załącznik nr 2 podstawowy poziom dofinansowania 30% (pdf)
c) Załącznik nr 2a podwyższony poziom dofinansowania 60% (pdf)

Zachęcamy do korzystania z punktu!