Koronawirus - ogłoszenie 30.07.2020

Koronawirus - ogłoszenie

Komunikat o zawieszeniu bezpośredniej obsługi interesantów przez pracowników Urzędu Gminy w Mucharzu. Informacja 30.07.2020


Informacja 30.07.2020

1. Obsługa bezpośrednia interesantów Urzędu Gminy Mucharz jest możliwa po wcześniejszej rejestracji telefonicznej pod numerami telefonów 33 876 14 83 lub 33 876 14 86:

 • Urząd Stanu Cywilnego - wew. 16
 • Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – wew. 17 lub 18
 • Referat Gospodarki Przestrzennej, Rozwoju Gospodarczego i Obrony Cywilnej – wew. 19, 20 lub 24
 • Zamówienia publiczne, NGO – wew. 25
 • Referat Finansowy – podatki – wew. 29 lub 13
 • Wójt Gminy, Sekretarz w sprawie skarg i wniosków – wew. 11.

2. Po telefonicznym zarejestrowaniu należy przyjść o wyznaczonej godzinie przyjęcia i swoją obecność zasygnalizować naciśnięciem dzwonka, który znajduje się po prawej stronie drzwi wejściowych do Urzędu i poczekać na przybycie pracownika Urzędu. Niestawienie się na wizytę o wyznaczonej godzinie przyjęcia powoduje jej anulowanie i konieczność ponownego ustalenia nowego terminu.

3. Obsługa kasowa mieszkańców odbywa się na parterze budynku Urzędu Gminy, za drzwiami wejściowymi do Urzędu, na prawo w stronę apteki. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 12.00.

4. Do wizyty w kasie Urzędu oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego nie jest wymagana uprzednia telefoniczna rejestracja. (Zaleca się jednak, aby w sprawach szczególnie skomplikowanych wykonać telefon do USC w celu przedstawienia problemu, aby ograniczyć wizyty w urzędzie do niezbędnego minimum).

5. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi
z zastrzeżeniem wymogów sanitarnych – zachowaniu bezpiecznej odległości od innych osób, nie mniej niż 1,5 metra, stosowaniu maseczek i dezynfekowania rąk.

6. W przedsionku Urzędu zamontowana została skrzynka podawcza przeznaczona do składania pism, wniosków i innej korespondencji. W podaniach zaleca się umieścić numeru telefonu kontaktowego, który umożliwi szybki kontakt z wnioskodawcą.

7. Z uwagi na dobro zarówno klientów, jak i pracowników samorządowych zaleca się nadal kontakt z Urzędem Gminy w Mucharzu z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej i korespondencji tradycyjnej oraz skrzynki podawczej Urzędu.

8. Zaleca się również aby wszyscy interesanci, którzy mają taką możliwość, korzystali
z płatności bezgotówkowych, w formie przelewów bankowych na następujące rachunki bankowe:

a) Wpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz umów cywilnoprawnych (podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, opłata za posiadanie psa, opłata planistyczna, opłata skarbowa, opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, opłata za zajęcie pasa drogowego, czynsze, opłata za media, itp.) należy dokonywać na rachunek bankowy:

 • Beskidzki Bank Spółdzielczy O/Wadowice
 • nr 21 81111019 2002 2001 6698 0001

b) Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (uwaga: zmiana rachunku bankowego od 01.01.2020 r.) należy dokonywać na rachunek bankowy:

 • Beskidzki Bank Spółdzielczy O/Wadowice
 • nr 40 8111 1019 2002 2001 6698 0047

Informacja 14.07.2020

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, celem ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, oraz ze znacznym wzrostem w ostatnich dniach zachorowań na COVID-19 w Gminie Mucharz, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów, jak i urzędników, informuję, że od dnia 15 lipca 2020 r. do odwołania zaprzestaje się bezpośredniej obsługi mieszkańców przez pracowników Urzędu Gminy w Mucharzu.

Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie. Kontakt z Urzędem Gminy w Mucharzu będzie odbywał się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej. Do Państwa dyspozycji pozostają adres i numery ogólne do Urzędu:

 • 34-106 Mucharz 226
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • tel.: 33 876 14 68, 33 876 14 86; fax 33 873 90 05

Kasa urzędu będzie również nieczynna.

Osoby objęte pomocą społeczną i świadczeniami rodzinnymi i pobierający te świadczenia wyłącznie w kasie Urzędu Gminy będą informowane o sposobie i terminie wypłat tychże świadczeń.

Wszelkie płatności na rzecz urzędu będą się odbywać w formie bezgotówkowej, w formie przelewów bankowych na następujące rachunki bankowe:

Wpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz umów cywilnoprawnych (m.in. podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, opłata za posiadanie psa, opłata planistyczna, opłata skarbowa, opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, opłata za zajęcie pasa drogowego, czynsze, opłata za media) należy dokonywać na rachunek bankowy:

 • Beskidzki Bank Spółdzielczy O/Wadowice
 • nr 21 81111019 2002 2001 6698 0001

Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (uwaga: zmiana rachunku bankowego od 01.01.2020 r.) należy dokonywać na rachunek bankowy:

 • Beskidzki Bank Spółdzielczy O/Wadowice
 • nr 40 8111 1019 2002 2001 6698 0047

Wizyta osobista w Urzędzie będzie możliwa wyłącznie w sprawach absolutnie niezbędnych (np. rejestracja zgonu) tylko po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem: 33 876 14 86 lub 33 876 14 68 lub mailowym Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Podczas wizyty należy zakryć, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego ust i nosa:

Swoją obecność w Urzędzie, po uprzednim umówieniu wizyty, należy zgłosić przez naciśnięcie dzwonka, który znajduje się po prawej stronie drzwi wejściowych do urzędu.

W przedsionku Urzędu zamontowana została skrzynka podawcza, do której możecie Państwo składać pisma, wnioski i inną korespondencję. W podaniach prosimy o umieszczenie telefonu kontaktowego. Nie ma możliwości uzyskania potwierdzenia złożenia pisma do skrzynki podawczej.

Zwracam się do Państwa z prośbą o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Urzędzie. Przepraszam za utrudnienia i dziękuję za wyrozumiałość.

Wójt Gminy Mucharz
Renata Galara