N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

#SzczepimySię

Fundusze Europejskie dla turystyki

Harcerze pomogą - tel. 509 111 662

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Wirtualny spacer wokół zbiornika Świnna Poręba

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
312
1387
4350
17497
22000
4815193

Komunikat - odpady biodegradowalne

Komunikat - odpady biodegradowalne

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jako administrator cieków wodnych znajdujących się na naszych terenach zwraca uwagę, aby na brzegach potoków (m. in.: Jaszczurowa, Bystrz, Czerna, Nawieśnica, Śleszówka, Suszyca) nie gromadzić odpadów biodegradowalnych.

Komunikat
Każdy mieszkaniec naszej Gminy jest zobowiązany do segregacji oraz utrzymania czystości i porządku zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mucharz uchwalonym uchwałą Rady Gminy Mucharz Nr XIII/115 z dnia 27.06.2016 r. oraz ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.).

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jako administrator cieków wodnych znajdujących się na naszych terenach zwraca uwagę, aby na brzegach potoków (m. in.: Jaszczurowa, Bystrz, Czerna, Nawieśnica, Śleszówka, Suszyca) nie gromadzić odpadów biodegradowalnych typu: trawa, liście, gałęzie oraz popiołu.

Wysypywanie wyżej wymienionych opadów jest zabronione!

Śmieci stanowią nie tylko niechlubną wizytówkę dla miejscowości, ale także przy większych wezbraniach odpady roznoszone są przez wodę na całej swojej długości. Również przyczyniają się do zatykania przepustowości i ciągłości brzegu, prowadząc do wylewania wód z koryt potoków.

Przypominamy, że właściciele nieruchomości powinni zbierać i gromadzić odpady z chwilą ich powstania, poddając je segregacji a następnie przekazać firmie odbierającej odpady bądź dostarczyć je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jaszczurowej.

Wszystkie informacje odnośnie właściwej segregacji, harmonogramy odbiorów itp. dostępne są na stronie internetowej gminy www.mucharz.pl > Gospodarka odpadami komunalnymi.

Wójt Gminy Mucharz
Renata Galara

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Gospodarka odpadami komunalnymi

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Rodzina 500+

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminy Partnerskie

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Dziennik ustaw

powiat live 2013

Witryna wiejska