Ogłoszenie - starostwo powiatowe

Ogłoszenie - pomoc prawna

Ankieta Starostwa Powiatowego w Wadowicach: ankiety są częścią badań prowadzonych w ramach diagnozy sytuacji społeczno-ekonomicznej powiatu. Niniejsze prace prowadzone są w związku z budowaniem Strategii Rozwoju Powiatu Wadowickiego na lata 2021-2027.

Szanowni Państwo,

Ankiety są częścią badań prowadzonych w ramach diagnozy sytuacji społeczno-ekonomicznej powiatu. Niniejsze prace prowadzone są w związku z budowaniem Strategii Rozwoju Powiatu Wadowickiego na lata 2021-2027. Państwa opinia i proponowane inicjatywy przyczynią się do efektywniejszej alokacji środków publicznych, których efektem będzie pełniejsze zaspokajanie potrzeb wszystkich grup społecznych, funkcjonujących na terenie powiatu.

Ankieta dla Mieszkańców

Ankieta dla NGO

Ankieta dla Przedsiębiorców

Z poważaniem,
Barbara Petek-Matuła
Prezes Fundacji Moderato