Koronawirus - tarcza antykryzysowa

Koronawirus - tarcza antykryzysowa

Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził wyniki oceny formalnej i porównawczej wniosków w projekcie „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych". Wniosek Gminy Mucharz oceniono pozytywnie.

Wniosek Gminy Mucharz oceniono pozytywnie

Wśród wniosków ocenionych pozytywnie znalazł się wniosek Gminy Mucharz, opiewający na kwotę 75.000 zł. Dzięki przyznanemu dofinansowaniu do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mucharz, trafi sprzęt komputerowy, który umożliwi uczniom kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych. Grant jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wiedza i kompetencje. Działanie 10.1 Rozwój kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.


Kilka informacji na temat Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.

Małopolska Tarcza Antykryzysowa - gdzie uzyskać informacje?

Pierwsze decyzje Komitetu Sterującego ws. Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. 43 mln zł na zakup sprzętu

Małopolska Tarcza Antykryzysowa: 325 milionów złotych na walkę z koronawirusem oraz skutkami gospodarczymi epidemii