PSZOK - podrzucili śmieci – przyłapały ich kamery

PSZOK - podrzucili śmieci – przyłapały ich kamery

Wójt Gminy Mucharz informuje, iż jedna z opisanych spraw została wyjaśniona pozytywnie.

Informacja, 18.08.2020

Mieszkaniec Gminy został rozpoznany i po wyjaśnieniu kwestii gospodarowania odpadami złożył stosowną deklarację i wniósł opłatę za odbiór odpadów z jego nieruchomości. W tym przypadku sprawa została załatwiona polubownie. Jednak zaznaczyć należy, iż obowiązek ponoszenia opłaty jest już w momencie wytwarzania odpadów na terenie danej nieruchomości. Zgodnie z art. 9u ust. 1 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jednym z obowiązków wójta, jest sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów wspomnianej ustawy.

Więc, aby uniknąć wyżej opisanych nieprzyjemności warto złożyć deklarację na odbiór odpadów w Urzędzie Gminy i tym samym dostosować się do obowiązujących przepisów prawa. Utrzymanie porządku wymaga zaangażowania nie tylko władz samorządowych, ale także Mieszkańców. To od Nas zależy czy otaczające nas środowisko będzie zdrowe i przyjazne .


Podrzucili śmieci – przyłapały ich kamery

Po raz kolejny przypominamy, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jaszczurowej nie jest miejscem do dowolnego podrzucania odpadów! Otwarty jest raz w miesiącu zgodnie z wyznaczonym harmonogramem (dostępny na stronie mucharz.pl). Zebrane w domach odpady komunalne należy posegregowane i wystawić przed posesję w workach w wyznaczone dni zbierania. Osoby, które porzucają śmieci w różnych miejscach, często myślą, że pozostaną anonimowe. Natomiast zaznaczyć należy, iż obiekt posiada całodobowy monitoring!

  • W dniu 09.08.2020 r. ok. godz. 5:00 młody mężczyzna wrzucił nieposegregowane odpady w niebieskim worku za ogrodzenie PSZOK.

PSZOK - podrzucili śmieci – przyłapały ich kamery

PSZOK - podrzucili śmieci – przyłapały ich kamery

  • Natomiast po godz. 10:00 kierowca granatowego Mitsubishi na suskich rejestracjach zostawił kilka worków z materiałami budowlanymi.

Obecnie w powyżej opisanych przypadkach prowadzone są czynności wyjaśniające. Sprawcy ww. zdarzeń mogą jednak dobrowolnie skontaktować się z Wójtem Gminy Mucharz do dnia 17.08.2020 r. w celu polubownego załatwienia sprawy, w przeciwnym wypadku zgromadzone materiały zostaną przesłane na Komendę Powiatową Policji w Wadowicach.

Podrzucili śmieci – przyłapały ich kamery (foto UG Mucharz)