Sprzątamy gminę 2021

Sprzątamy gminę 2021

Pomimo, że pogoda podczas tegorocznej majówki nie dopisywała, mieszkańcy Mucharza wyruszyli, aby uprzątnąć przydrożne rowy, potoki, a także pobliskie zalesienia.

Sprzątamy gminę

Zebrano kilkadziesiąt worków odpadów, a także odpadów wielkogabarytowych, które porzucone szpecą i często stanowią zagrożenie dla życia biologicznego. Łączna waga zebranych śmieci przekroczyła 2500 kg. Uczestnicy akcji byli zdeterminowani i pokonywali zarówno stromo nachylone przydrożne rowy, leśne zakamarki, a także trudno dostępne brzegi potoków schodząc do samej wody. Wszyscy uczestnicy otrzymają upominki.

Do akcji przystąpili również strażacy ochotniczych straży pożarnych, którzy na zakończenie dnia zebrali z terenu gminy Mucharz zgromadzone odpady. Wśród zebranych odpadów najwięcej było butelek plastikowych i szklanych po napojach, a także opakowań jednorazowych po żywności, które stają się dla właścicieli cięższe po ich opróżnieniu niż kiedy nieśli je pełne. Przez takie osoby temat sprzątania co roku będzie powracał.

Należy zauważyć, że wspólne sprzątanie świata to część międzynarodowej kampanii Clean up the World, która została zapoczątkowana w 1989 r. w Australii. W naszym kraju jest organizowana od 1994 r., czyli już 27 lat, a śmieci niestety przybywa.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział. (M. Matysiak)

Sprzątamy gminę (foto uczestnicy akcji)

logo.jpg majowe_sprzatanie.jpg sprzatanie_01052021-1.jpg

sprzatanie_01052021-10.jpg sprzatanie_01052021-11.jpg sprzatanie_01052021-12.jpg

sprzatanie_01052021-13.jpg sprzatanie_01052021-14.jpg sprzatanie_01052021-15.jpg

sprzatanie_01052021-16.jpg sprzatanie_01052021-17.jpg sprzatanie_01052021-18.jpg

sprzatanie_01052021-19.jpg sprzatanie_01052021-2.jpg sprzatanie_01052021-20.jpg

sprzatanie_01052021-21.jpg sprzatanie_01052021-22.jpg sprzatanie_01052021-23.jpg

sprzatanie_01052021-24.jpg sprzatanie_01052021-25.jpg sprzatanie_01052021-26.jpg

sprzatanie_01052021-27.jpg sprzatanie_01052021-28.jpg sprzatanie_01052021-29.jpg

sprzatanie_01052021-3.jpg sprzatanie_01052021-30.jpg sprzatanie_01052021-31.jpg

sprzatanie_01052021-32.jpg sprzatanie_01052021-33.jpg sprzatanie_01052021-34.jpg

sprzatanie_01052021-35.jpg sprzatanie_01052021-36.jpg sprzatanie_01052021-37.jpg

sprzatanie_01052021-38.jpg sprzatanie_01052021-39.jpg sprzatanie_01052021-4.jpg

sprzatanie_01052021-40.jpg sprzatanie_01052021-41.jpg sprzatanie_01052021-42.jpg

sprzatanie_01052021-43.jpg sprzatanie_01052021-44.jpg sprzatanie_01052021-45.jpg

sprzatanie_01052021-46.jpg sprzatanie_01052021-47.jpg sprzatanie_01052021-48.jpg

sprzatanie_01052021-49.jpg sprzatanie_01052021-5.jpg sprzatanie_01052021-50.jpg

sprzatanie_01052021-51.jpg sprzatanie_01052021-52.jpg sprzatanie_01052021-53.jpg

sprzatanie_01052021-54.jpg sprzatanie_01052021-55.jpg sprzatanie_01052021-56.jpg

sprzatanie_01052021-57.jpg sprzatanie_01052021-58.jpg sprzatanie_01052021-59.jpg

sprzatanie_01052021-6.jpg sprzatanie_01052021-60.jpg sprzatanie_01052021-61.jpg

sprzatanie_01052021-7.jpg sprzatanie_01052021-8.jpg sprzatanie_01052021-9.jpg