Ogłoszenie - sesja Rady Gminy

Ogłoszenie - sesja Rady Gminy

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Mucharz zawiadamia, że w dniu 4.08.2020 r. o godz. 14.30 w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Mucharzu odbędzie się Szesnasta Nadzwyczajna Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Mucharz.

Następujący proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Gminą Wadowice dotyczącego wyznaczenia granic aglomeracji Wadowice;
b) w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2020/2021;
c) w sprawie określenia szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych w Gminie Mucharz, form i zakresu tego wsparcia oraz trybu postępowania w tych sprawach;
d) w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Świnnej Porębie w Przedszkole w Świnnej Porębie oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnnej Porębie;
e) w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2020.
4. Zakończenie Sesji.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Marta Czechowicz