Nowe stroje ludowe dla KGW

Nowe stroje ludowe dla KGW

Początkiem roku członkinie trzech KGW z gminy Mucharz: KGW Jaszczurowa, KGW Świnna Poręba i KGW „Inspiracje Kozińca" wzbogaciły się o piękne, nowe stroje ludowe.

Nowe stroje ludowe dla KGW

Początkiem roku członkinie trzech KGW z gminy Mucharz: KGW Jaszczurowa, KGW Świnna Poręba i KGW „Inspiracje Kozińca" wzbogaciły się o piękne, nowe stroje ludowe. Wzory i fasony Panie wybrały same, przy uwzględnieniu charakterystycznych elementów kultury ludowej. Stroje były konsultowane z specjalistami z dziedziny etnografii i folklorystyki. Zakup ich był możliwy dzięki realizacji przez Stowarzyszenie „Kleks" ze Świnnej Poręby projektu grantowego pt. „Zakup strojów ludowych dla Kół Gospodyń Wiejskich, organizacja warsztatów rękodzielniczych, konkursu ekologiczno - kulturalnego oraz szkoleń i warsztatów ekologicznych", którego wartość wyniosła 37 530,00 zł., w tym pozyskane dofinansowanie to 33 777,00 zł.

Członkinie z poszczególnych KGW dzięki realizacji projektu wzmocniły swój wizerunek, będą mogły teraz godnie reprezentować dorobek kulturalny gminy Mucharz nie tylko podczas lokalnych wydarzeń ale także na terenie sąsiednich gmin.

Paniom życzymy wiele sukcesów i wytrwałości w dążeniu do ocalenia od zapomnienia tradycji regionalnych oraz dziękujemy za godne reprezentowanie naszego regionu.

Koordynator projektu – Wioletta Rupa, Stowarzyszenie „Kleks"

53046650.JPG 53390450_2072480529533397_5768188185729302528_n.JPG IMG_2919.JPG

IMG_2927.JPG IMG_2934.JPG IMG_2939.JPG

IMG_2941.JPG

Zadanie pt. „Zakup strojów dla KGW Świnna Poręba, KGW Inspiracje Kozińca z Kozińca i KGW Jaszczurowa oraz organizacja konkursu ekologiczno – kulturalnego i ETNO warsztatów" realizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Świnnej Porębie „KLEKS" współfinansowane jest ze środków EFRROW otrzymanych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów" w ramach projektu grantowego pt. „Zakup strojów ludowych dla Kół Gospodyń Wiejskich, organizacja warsztatów rękodzielniczych, konkursu ekologiczno - kulturalnego oraz szkoleń i warsztatów ekologicznych" realizowanego w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. „Zadanie realizowane w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru LGD „Gościniec 4 żywiołów" na lata 2014-2020".