Jezioro Mucharskie

Jezioro Mucharskie

Znak towarowy słowno-graficzny „Jezioro Mucharskie" zgłoszony w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej.

W dniu 25 lipca 2019 r. Gmina Mucharz złożyła wniosek w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny „Jezioro Mucharskie".


Informacja, 28.12.2018

Mamy oficjalną nazwę zbiornika wodnego - Jezioro Mucharskie.

Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych zaopiniowała pozytywnie wniosek Rady Gminy Mucharz o ustalenie urzędowej nazwy dla zbiornika wodnego - Jezioro Mucharskie.

Nazwa znalazła się w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Zobacz także:

Jezioro Mucharskie (foto R.T.Kadela)