GOKiC Mucharz - plac zabaw w Świnnej Porębie

GOKiC Mucharz - plac zabaw w Świnnej Porębie

Na terenie Świnnej Poręby realizowany jest projekt pt. „Utworzenie placu rekreacyjnego przy Świetlicy Wiejskiej w Świnnej Porębie" w ramach którego, przy WDK w Świnnej Porębie powstanie plac rekreacyjny.

Nowy plac rekreacyjny przy WDK Świnna Poręba

Na terenie Świnnej Poręby realizowany jest projekt pt. „Utworzenie placu rekreacyjnego przy Świetlicy Wiejskiej w Świnnej Porębie" w ramach którego, przy WDK w Świnnej Porębie powstanie plac rekreacyjny. Plac wyposażony zostanie w dwa urządzenia placu zabaw, huśtawkę oraz urządzenia siłowni zewnętrznej dla dorosłych i dla dzieci. Planowany końcowy termin realizacji to listopad 2021 r.

Projekt jest realizowany ze środków pozyskanych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów" w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 z udziałem środków EFRROW. Realizatorem projektu jest Gmina Mucharz we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Czytelnictwa w Mucharzu. Środki zostały pozyskane dzięki staraniom Sołtys Wsi Świnna Poręba p. Krystyny Siwek. Projekt został napisany przez p. Wiolettę Rupa. Partnerem projektu jest Koło Gospodyń Wiejskich w Świnnej Porębie oraz GOKiC Mucharz.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja pn. „Utworzenie placu rekreacyjnego przy Świetlicy Wiejskiej w Świnnej Porębie"
mająca na celu: rozwijanie infrastruktury rekreacyjno - turystycznej oraz poprawę jakości życia lokalnej społeczności lokalnej poprzez utworzenie placu rekreacyjnego, stanowiącego atrakcyjne miejsce aktywnego wypoczynku i rekreacji mieszkańców z terenu LGD „Gościniec 4 żywiołów" do momentu złożenia wniosku o płatność ostateczną, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.