N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

#SzczepimySię

Fundusze Europejskie dla turystyki

Harcerze pomogą - tel. 509 111 662

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Wirtualny spacer wokół zbiornika Świnna Poręba

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
419
650
4723
10382
21450
5043842

GOKiC Mucharz - plac zabaw w Świnnej Porębie

GOKiC Mucharz - plac zabaw w Świnnej Porębie

Na terenie Świnnej Poręby realizowany jest projekt pt. „Utworzenie placu rekreacyjnego przy Świetlicy Wiejskiej w Świnnej Porębie" w ramach którego, przy WDK w Świnnej Porębie powstanie plac rekreacyjny.

Nowy plac rekreacyjny przy WDK Świnna Poręba

Na terenie Świnnej Poręby realizowany jest projekt pt. „Utworzenie placu rekreacyjnego przy Świetlicy Wiejskiej w Świnnej Porębie" w ramach którego, przy WDK w Świnnej Porębie powstanie plac rekreacyjny. Plac wyposażony zostanie w dwa urządzenia placu zabaw, huśtawkę oraz urządzenia siłowni zewnętrznej dla dorosłych i dla dzieci. Planowany końcowy termin realizacji to listopad 2021 r.

Projekt jest realizowany ze środków pozyskanych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów" w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 z udziałem środków EFRROW. Realizatorem projektu jest Gmina Mucharz we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Czytelnictwa w Mucharzu. Środki zostały pozyskane dzięki staraniom Sołtys Wsi Świnna Poręba p. Krystyny Siwek. Projekt został napisany przez p. Wiolettę Rupa. Partnerem projektu jest Koło Gospodyń Wiejskich w Świnnej Porębie oraz GOKiC Mucharz.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja pn. „Utworzenie placu rekreacyjnego przy Świetlicy Wiejskiej w Świnnej Porębie"
mająca na celu: rozwijanie infrastruktury rekreacyjno - turystycznej oraz poprawę jakości życia lokalnej społeczności lokalnej poprzez utworzenie placu rekreacyjnego, stanowiącego atrakcyjne miejsce aktywnego wypoczynku i rekreacji mieszkańców z terenu LGD „Gościniec 4 żywiołów" do momentu złożenia wniosku o płatność ostateczną, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Gospodarka odpadami komunalnymi

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rodzina 500+

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gminy Partnerskie

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Dziennik ustaw

powiat live 2013

Witryna wiejska

WFOŚ w Krakowie