Konwent wójtów i burmistrzów

Gmina Mucharz wraz z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie – Inspektorat w Świnnej Porębie gościli Wójtów i Burmistrzów Powiatu Wadowickiego na konwencie, który odbył się 11.06.2014 r. z inicjatywy Starosty Wadowickiego Pana Jacka Jończyka.

Jednym z punktów spotkania było zapoznanie się ze stanem zaawansowania budowy Zbiornika Świnna Poręba oraz z realizacją projektu partnerskiego gmin: Budzowa, Lanckorony, Mucharza, Stryszowa i Zembrzyc pn. „Podniesienie jakości usług publicznych wokół zbiornika Świnna Poręba" . Była okazja do zwiedzenia ośrodka zarybieniowego, powstałego pod koroną zapory. Ośrodek ma już gospodarza i pierwszy narybek, który będzie zasilał rzeki i jeziora w całej Polsce.

Z uzyskanych informacji wynika, ze zakończenie budowy ośrodka zaplanowano na lipiec b.r., a całej budowy zbiornika za rok.

Konwent wójtów i burmistrzów (foto UG Mucharz)

009.JPG 011.JPG 021.JPG

022.JPG 023.JPG 025.JPG

027.JPG 030.JPG 033.JPG

039.JPG 041.JPG 046.JPG

054.JPG 058.JPG