Ogłoszenie - apel o wykaszanie

Apel o wykaszanie działek niezabudowanych

Wójt Gminy Mucharz przypomina właścicielom, posiadaczom, dzierżawcom gruntów z terenu gminy o obowiązku wykaszania traw i niszczeniu chwastów na swoich nieruchomościach.

Apel o wykaszanie działek niezabudowanych

Zaniedbane grunty wpływają negatywnie na estetyczny wygląd krajobrazu naszej gminy, stają się sprzyjającym siedliskiem bytowania i intensywnego rozmnażania się szkodników glebowych, gryzoni, ślimaków itp. oraz stwarzają niebezpieczeństwo pożarowe dla sąsiadujących zabudowań, terenów rekreacyjnych i leśnych. 

Nie wypalajmy traw

Równocześnie przypominam o zakazie wypalania traw. Działania tego typu niszczą środowisko naturalne, życie biologiczne oraz zagrażają bezpieczeństwu ludzi i zwierząt.

Szanowni Mieszkańcy! Dbajmy o wizerunek Naszej Gminy!