Szkółka tenisa ziemnego

Ogłoszenia o imprezach, warsztatach oraz innych przedsięwzięciach organizowanych przez Lokalną Grupę Działania „Gościniec 4 Żywiołów" - serdecznie zapraszamy do lektury - Szkółka tenisa ziemnego 4 żywiołów

Terminy zajęć w ramach „Szkółki tenisa ziemnego 4 żywiołów"

17.05.2014, 24.05.2014, 31.05.2014, 07.06.2014, 14.06.2014, 21.06.2014, 28.06.2014, 05.07.2014, 12.07.2014, 19.07.2014, 26.07.2014, 02.08.2014, 09.08.2014, 23.08.2014, 30.08.2014, 06.09.2014, 13.09.2014, 20.09.2014, 27.09.2014.


Informujemy, że wszystkie osoby zgłoszone do „Szkółki tenisa ziemnego 4 żywiołów" przeszły pozytywnie test sprawnościowy. W związku z powyższym i w związku z możliwością przyjęcia większej ilości osób do grupy serdecznie zapraszamy wszystkich zgłoszonych na najbliższe zajęcia tj. sobota 17.05.2014 w godzinach podanych przez trenera. W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem Urzędu Gminy w Mucharzu.

Zobacz także:


Od kwietnia b.r. Gmina Mucharz rozpoczyna realizację projektu „Szkółka tenisa ziemnego 4 żywiołów".
Projekt składa się z dwóch części:

  • Ekologicznej, która odbędzie się w miesiącu kwietniu 2014 r. dla dzieci i młodzieży z klas IV-VI szkół podstawowych oraz gimnazjalnej Gminy Mucharz i obejmuje:

1) Warsztaty ekologiczne: „Energia dawniej i dziś", „Niebieska planeta – warsztat o wodzie",
2) Wizytę na koronie zapory w Świnnej Porębie. Dzieci i młodzież z Gminy Mucharz będą mieli możliwość zapoznania się z rolą i funkcjami powstającego zbiornika wodnego z koroną zapory w Świnnej Porebie, elektrownią wodną, ośrodkiem zarybieniowym.

  • Sportowej trwającej od kwietnia do października 2014 r. i obejmującej:

1) Doposażenie bazy sportowej w sprzęt do gry w tenisa ziemnego,
2) Szkółkę tenisa ziemnego - 60 godzin nauki gry w tenisa ziemnego dla grupy 16 osobowej (2 grupy ośmioosobowe) dzieci i młodzieży w wieku 9- 16 la. Zajęcia będą odbywać się w każdą sobotę (od maja do października 2014).
Zapisy do szkółki tenisa ziemnego będą prowadzone po zakończeniu warsztatów ekologicznych: od maja 2104 r. Pierwszeństwo udziału będą miały dzieci i młodzież biorąca udział w części ekologicznej projektu.

3) Turniej tenisa ziemnego – na zakończenie projektu w październiku 2014 r. dla mieszkańców gmin z obszaru działania „LGD Gościniec 4 żywiołów" odbędzie się Turniej tenisa ziemnego 4 żywiołów.

logo_ue.jpg regulamin_1.jpg regulamin_2.jpg

szkolka_tenisa_460.jpg