N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

#SzczepimySię

Fundusze Europejskie dla turystyki

Harcerze pomogą - tel. 509 111 662

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Wirtualny spacer wokół zbiornika Świnna Poręba

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
336
451
5091
10750
21450
5044210

Odważniej patrzę w przyszłość

 

W listopadzie 2012 roku 92 uczniów z Gminy Mucharz rozpoczęło zajęcia w ramach projektu „Odważniej patrzę w przyszłość".

Jest to, projekt systemowy finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013  Priorytet IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 skierowany do uczniów uczęszczających do klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Mucharz, mający na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Na obecnych etapie zrealizowano już ponad połowę zajęć z każdego rodzaju przedmiotów. Jeśli przyjrzeć się bardzo dobrej frekwencji dzieci na zajęciach można śmiało powiedzieć, że projekt jest trafiony i cieszy się  powodzeniem wśród grupy uczniów klas I-III.

Poza realizacją zajęć, wszystkie 3 szkoły podstawowe Gminy Mucharz w ramach projektu dokonały zakupu pomocy dydaktycznych do realizowanych zajęć, a także uzupełniły braki w wyposażeniu szkolnym: mebli szkolnych, sprzętu komputerowego i RTV.

Zakupiony sprzęt oraz pomoce dydaktyczne znacząco wpłynęły na poprawę jakości prowadzonych zajęć. Dzięki temu szkoły zyskały nowoczesne i innowacyjne narzędzia do prowadzenia zajęć w nowej formie. Dzieci z chęcią i niekrytą ciekawością uczęszczają na zajęcia mimo, iż są to zajęcia dodatkowe realizowane po zakończeniu obowiązkowego planu zajęć. O tym jak potrzebna jest taka forma zajęć dodatkowych świadczy również fakt, iż niejednokrotnie jeden uczeń uczestniczy w kilku rodzajach zajęć.

W poszczególnych szkołach podstawowych Gminy Mucharz realizowane są:

Szkoła Podstawowa w Mucharzu prowadzi:

1. zajęcia dla uczniów mających  trudności w czytaniu i pisaniu -  60 h,

2. zajęcia dla uczniów mających trudności z matematyką – 60 h,

3.Kółko przyrodnicze dla uczniów szczególnie uzdolnionych rozwijające umiejętności matematyczno-przyrodnicze "Klub młodych odkrywców" - 60 h,

4. Zajęcia logopedyczne dla uczniów z wadami wymowy – 60 h.

Szkoła Podstawowa wchodząca w skład Zespołu Szkół w Jaszczurowej prowadzi:

1. zajęcia dla uczniów mających  trudności w czytaniu i pisaniu  - 60 h,

2. zajęcia dla 14 uczniów mających trudności z matematyką – 90 h,

3. Zajęcia logopedyczne dla uczniów z wadami wymowy– 30 h,

4.Zajęcia rewalidacyjne dla ucznia objętego wsparciem terapeutycznym – 30 h.

Szkoła Podstawowa w Świnnej Porębie prowadzi:

1. Kółko przyrodnicze dla uczniów szczególnie uzdolnionych rozwijające umiejętności matematyczno-przyrodnicze "Klub młodych odkrywców" - 90 h,

2. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy – 120 h,

4. Zajęcia logopedyczne dla uczniów z wadami wymowy – 60 h.

Łącznie uczniowie z Gminy Mucharz zrealizują 150 godzin zajęć logopedycznych, 30 godzin zajęć terapeutycznych, 150 godzin zajęć kółka matematyczno-przyrodniczego „Klub Młodych Odkrywców", 270 godzin zajęć dla uczniów z problemami w czytaniu i pisaniu oraz przyswajaniu umiejętności matematycznych oraz 120 godzin gimnastyki korekcyjnej.

Realizacja projektu ma ułatwić dzieciom przejście do systemu kształcenia obowiązującego w klasach IV-VI, co docelowo przyczyni się do poprawy wyników egzaminu przeprowadzonego na koniec VI klasy szkół podstawowych. Każdy z uczestników projektu dodatkowo objęty jest wsparciem psychologiczno-pedagogicznym.

Wszystkie działania są bezpłatne!


Zobacz wyniki ofert:

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Gospodarka odpadami komunalnymi

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rodzina 500+

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gminy Partnerskie

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Dziennik ustaw

powiat live 2013

Witryna wiejska

WFOŚ w Krakowie