N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

Facebook Gmina Mucharz

GOKiC Mucharz

Rezerwacja kortów

Koronawirus - informacje i zalecenia

Solidarni z Ukrainą!

100 lat niepodległości

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
936
2038
4480
46168
63080
6090272

Koziniec - gminny konkurs Lego Junior

Koziniec - gminny konkurs Lego Junior

Regulamin gminnego konkursu Lego Junior 19.06.2024 r.

ORGANIZATOR
Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Mucharzu
Mucharz 226, 34-106 Mucharz
Tel. (33) 876 15 92, 507 87 16 30
WDK Koziniec tel.510 259 211

CEL KONKURSU
1. Kształtowanie wyobraźni poprzez budowanie z klocków lego.
2. Ćwiczenie koncentracji i cierpliwości uczestników.
3. Zachęcenie dzieci i młodzieży do pracy twórczej i rozwijania swoich talentów.
4. Rozwijanie umiejętności manualnych dzieci i młodzieży.
5. Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.
6. Promowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia oraz alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci oraz młodzież.

UCZESTNICY KONKURSU
Dzieci i młodzież w wieku od 7 do 13 lat z gminy Mucharz oraz uczniowie Szkół Podstawowych z terenu gminy Mucharz. W Konkursie biorą udział drużyny 3 osobowe.

PODZIAŁ GRUP WIEKOWYCH:
W konkursie brak podziału na grupy wiekowe.

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia udziału w konkursie przyjmowane są do – 17.06.2024 r. pod nr tel. 510-259-211 (p. Monika Radwan)

Liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i udostępnienie wizerunku dla celów niniejszego konkursu. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
Wydarzenie współfinansowane jest ze środków otrzymanych z Gminy Mucharz. Wydarzenie jest dofinansowane ze środków Gminnej Komisji Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

ZASADY UDZIAŁU, OCENA I NAGRODY
1. Termin konkursu: 19.06.2024 (środa) godz. 15:00.
2. Miejsce Konkursu: Wiejski Dom Kultury w Kozińcu.
3. W Konkursie biorą udział drużyny 3 osobowe.
4. W Konkursie przyznawane są nagrody za zdobycie 1, 2, 3 miejsca.
5. Uczestnicy podczas trwania konkursu budują z przyniesionych przez siebie klocków lego ciekawe budowle przestrzenne.
6. Podczas trwania konkursu nie ma możliwości korzystania z podpowiedzi tj. instrukcji, zdjęć, schematów, itp. Konstrukcja ma dowolną tematykę.
7. Budowniczy polegają wyłącznie na swojej wyobraźni i pomysłowości.
8. Na budowanie konstrukcji z klocków są przewidziane 3 godziny zegarowe. Możliwe jest skrócenie czasu konkursu w przypadku ukończenia przez uczestników dzieła.
9. Budowle uczestników konkursu oceniać będzie jury konkursowe.
10. Kryteria oceny to m.in.
– poziom techniczny wykonywanej budowli,
– kreatywność, pomysłowość, estetyka,
– ogólny wyraz artystyczny,
11. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział.
12. Zwycięzcy otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
13. Decyzja jury jest ostateczna.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Kwestie sporne, nieobjęte regulaminem
lub wymagające dodatkowych interpretacji rozstrzyga organizator.
2. Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie koszty przejazdu i ubezpieczenia w związku z udziałem w Konkursie.
3. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody uczestników na przetwarzanie i publikowanie przez Organizatora konkursu danych osobowych uczestnika zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781), które będą wykorzystane wyłącznie w celu realizacji konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody, nieodpłatne utrwalenie i publikację pracy konkursowej w celach promocyjnych we wszelkiego typu wydawnictwach publikowanych przez Organizatora konkursu oraz w Internecie zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.).
4. Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie w placówkach GOKiC.

Lego Junior

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Wybory samorzadowe

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Gospodarka odpadami komunalnymi

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Aktualna jakość powietrza

Gminny Portal Mapowy

System Informacji Przestrzennej

RODO - polityka prywatności

Zwierzaki poszukują właścicieli

Środki zewnętrzne pozyskane przez Gminę Mucharz

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu

Czyste Powietrze

Dolina Karpia

Sprawdź - jak załatwić sprawę

WFOŚiGW

Igrzyska Europejskie Kraków 2023