N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

Facebook Gmina Mucharz

Nasi harcerze na obozie w Pogorzelicy. Obóz Hufca Ziemi Wadowickiej ZHP

GOKiC Mucharz

Rezerwacja kortów

Koronawirus - informacje i zalecenia

Solidarni z Ukrainą!

100 lat niepodległości

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
469
1268
15385
47975
62305
6154384

Wybory parlamentarne 2023

Wybory parlamentarne 2023

Wybory parlamentarne (do Sejmu i Senatu) odbywają się raz na cztery lata. Najbliższe wybory parlamentarne odbędą się 15 października 2023 roku. Zobacz wszystkie informacje o głosowaniu w Gminie Mucharz.


INFORMACJE

Wszystkie informacje związane z wyborami:


Informacja o pierwszym posiedzeniu Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Mucharz w dniu 02.10.2023

Zapraszamy członków Obwodowych Komisji Wyborczych na pierwsze posiedzenie komisji powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Pierwsze posiedzenie komisji odbędzie się w Urzędzie Gminy Mucharz w Sali Sesyjnej w dniu 02.10.2023, tj. poniedziałek o godz. 17:00. Na posiedzeniu nastąpi wybór przewodniczącego komisji, jego zastępcy oraz omówione będą podstawowe zadania i tryb pracy komisji. Obecność obowiązkowa!

Uchwała nr 211/2023 PKW z dnia 25 września 2023 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Komisarz Wyborczy
w Krakowie III
Bartłomiej MigdaInformacja Komisarza Wyborczego w Krakowie III

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu powołania w gminie Mucharz obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., Komisarz Wyborczy w Krakowie III informuje, co następuje:

§ 1

W dniu 21 września 2023 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Mucharzu odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

 • Nr 2
 • Nr 3
 • Nr 4
 • Nr 5

§ 2

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy w Krakowie III
Bartłomiej Migda

Zobacz także


Obwieszczenie Wójta Gminy Mucharz z dnia 6 września 2023 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Wójt Gminy Mucharz podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.


Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych od pełnomocników wyborczych (lub osób przez nich upoważnionych) komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023, odbywa się pod adresem:

 • Urząd Gminy Mucharz, 34-106 Mucharz 226
 • osobiście w pok. nr 2 w budynku Urzędu Gminy Mucharz w godzinach pracy urzędu
 • pocztą na adres Urzędu Gminy w Mucharzu z dopiskiem "zgłoszenie OKW".

UWAGA! Termin zgłoszenia kandydatów upływa w dniu 15 września 2023 r.

Dyżury urzędnika wyborczego w Gminie Mucharz

Urzędnik Wyborczy będzie pełnił dyżur w pok. „B" na parterze w budynku Urzędu Gminy Mucharz w następujących dniach i godzinach:

 • 12.09.2023 r., 15:00-17:00
 • 14.09.2023 r., 15:30-17:00
 • 15.09.2023 r., 13:00-15:00
 • 19.09.2023 r., 15:00-17:00
 • 20.09.2023 r., 15.30-17.00 (termin dodatkowy w przypadku zgłoszeń uzupełniających)

Urzędnik Wyborczy
Daria Radwan

Zobacz także

 

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Wybory samorzadowe

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Gospodarka odpadami komunalnymi

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Aktualna jakość powietrza

Gminny Portal Mapowy

System Informacji Przestrzennej

RODO - polityka prywatności

Zwierzaki poszukują właścicieli

Środki zewnętrzne pozyskane przez Gminę Mucharz

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu

Czyste Powietrze

Dolina Karpia

Sprawdź - jak załatwić sprawę

WFOŚiGW

Igrzyska Europejskie Kraków 2023