N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

Rezerwacja kortów

Koronawirus - informacje i zalecenia

#SzczepimySię

Fundusze Europejskie dla turystyki

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
579
752
2877
18356
20608
5208157

Miliony dla Gminy Mucharz

Miliony dla Gminy Mucharz

Dobra passa trwa! Dwanaście milionów złotych pozyskała Gmina Mucharz w ramach II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Miliony dla Gminy Mucharz

Dobra passa trwa! Dwanaście milionów złotych pozyskała Gmina Mucharz w ramach II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Tym razem dofinansowanie otrzymały dwie inwestycje, które w kolejnych latach będą kołem napędowym dla rozwoju Gminy, dzięki oszczędnościom, które wygenerują wpływy do budżetu.

W ramach drugiego naboru Gmina zrealizuje zadanie pn. „Termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnnej Porębie z modernizacją źródła ciepła wraz z instalacją pomp ciepła i fotowoltaiki". Na ten cel przypadło 4,1 mln zł (całkowita wartość zadania 4,8 mln zł). W ramach termomodernizacji szkoły wraz z salą gimnastyczną wykonane zostaną następujące prace: wymiana ślusarki okiennej, drzwiowej, docieplenie przegród zewnętrznych budynku wraz z pionową izolacją fundamentów i dociepleniem stropów. Ponadto zaplanowano modernizację kotłowni oraz zamontowanie instalacji fotowoltaicznej. Wykonanie inwestycji przyczyni się do ograniczenia szkodliwej emisji CO² oraz do oszczędności energii końcowej.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świnnej Porębie to obecnie najliczniejsza placówka oświatowa w Gminie Mucharz, w której murach naukę pobiera łącznie około 300 przedszkolaków i uczniów przede wszystkim ze Świnnej Poręby, Kozińca oraz Jamnika. Z kolei w okresie letnim i zimowym w szkole organizowane są turnusy, z których korzysta młodzież z całego kraju.

Drugą niezwykle ważną inwestycją, która uzyskała dofinansowanie to „Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Świnnej Porębie". Na to priorytetowe zadanie do budżetu Gminy wpłynie niebagatelna kwota 7,9 mln zł (całkowita wartość zadania 8,3 mln zł). Celem inwestycji jest rozbudowa i modernizacja istniejącej Stacji Uzdatniania Wody w Świnnej Porębie. Jest to strategiczna inwestycja, która pozwoli na stały pobór wody z rzeki Skawa, jej uzdatnianie i zaopatrywanie mieszkańców gminy w wodę o odpowiednich parametrach. Gmina przez wiele lat inwestowała w budowę sieci wodociągowych, które są połączone przepompowniami i pozwalają na tłoczenie wody do prawie 90% mieszkańców.

Dzięki tej inwestycji Gmina zabezpieczy na wiele lat dostęp mieszkańców do wody pitnej, uniezależni się od zewnętrznych dostawców, ustabilizuje ceny taryf i ograniczy działanie obecnych mało wydajnych i nieekonomicznych ujęć wód powierzchniowych. Ujęcia te w czasie zwiększonych opadów są automatycznie zamykane z powodu zamulenia, co zmniejsza ich wydajność.

Przypominamy również, że Gmina również w poprzednich latach skutecznie aplikowała o dofinansowanie swoich zadań ze środków zewnętrznych, dzięki czemu obecnie realizowane są m.in.:

  • przebudowa i modernizacja gminnych ciągów komunikacyjnych wokół Jeziora Mucharskiego o dł. ok. 4 km wraz z całą infrastrukturą (chodniki, oświetlenie, przepusty) oraz budowa parkingów przy zbiorniku o pow. 10100 m². Co ma zapewnić poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, likwidację istniejących szkód powodziowych oraz przygotowanie infrastruktury pieszo rowerowej zintegrowanej z projektem VELO SKAWA. Środki na realizację inwestycji w wysokości prawie 7,5 mln zł, pochodzą z I, pilotażowej edycji RF Polski Ład,
  • termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu 238 na działkach nr 782/66 i 782/21 wraz z wymianą wewnętrznych opraw oświetleniowych, wymianą źródła ciepła na kocioł gazowy z pompą ciepła, wymianą grzejników, wykonaniem instalacji fotowoltaicznej, na którą z Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach naboru „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych" finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i budżetu państwa, Gmina Mucharz otrzymała dofinansowanie w kwocie prawie 2,4 zł.

Uroczystego wręczenia promes dokonano na wadowickim rynku w dniu 3 czerwca br. Samorządowcy z rąk posłów Marka Polaka i Filipa Kaczyńskiego odebrali symboliczne już dla rządowych programów tabliczki.

(foto www.mamnewsa.pl)

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Zwierzaki poszukują właścicieli

Gospodarka odpadami komunalnymi

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Ekomucharz

Aktualna jakość powietrza

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rodzina 500+

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gminy Partnerskie

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Czyste Powietrze

WFOŚiGW