Porzucili śmieci

Porzucili śmieci

Apelujemy o pomoc w znalezieniu sprawcy zaśmiecania wód i obszarów leśnych. Końcem ubiegłego roku w okolicy potoku Czerna w Kozińcu zostały wyrzucone odpady remontowe.

W związku z interwencją mieszkańca sprawa została za pośrednictwem tut. urzędu zgłoszona na Policję. Jeżeli ktoś był świadkiem zdarzenia lub może wskazać sprawcę, który wyrzucił odpady w okolicę zaznaczoną na mapie (zobacz pdf), proszony jest o kontakt z pracownikami Urzędu Gminy w Mucharzu pod numerem

  • tel. 33 876 14 83

Wyrzucanie śmieci do lasu i w okolice potoków to wykroczenie, którego konsekwencjami są  kara grzywny (od 20 zł do 5000 zł) albo kara nagany, a w przypadku zakopywania odpadów w lesie kara aresztu do 30 dni.

Stanowi o tym art. 162 Kodeksu wykroczeń:

§ 1. Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany.

§ 2. Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu w lasach lub w inny sposób składowaniu w lesie odpadów, sprawca podlega karze aresztu albo grzywny.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec nawiązkę, a w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2 orzeka się nawiązkę – do wysokości równej kosztom rekultywacji gleby, oczyszczenia wody, wydobycia, wykopania, usunięcia z lasu, a także zniszczenia lub neutralizacji odpadów.

Wyrzucający śmieci do lasu nie do końca są anonimowi. Często w wyrzuconych nielegalnie śmieciach można znaleźć informację, która pozwala ustalić właściciela. Bywa też tak, że sprawca zostaje przyłapany na gorącym uczynku. Jednak  w wielu przypadkach ujęcie sprawców zaśmiecania lasu jest niebywale trudnym zadaniem. Dzięki zaawansowanym technologiom stosowanym obecnie w gminie i coraz większemu zaangażowaniu społeczeństwa w dbałość o przyrodę, udaje się karać osoby za taki czyn.

Ponadto podczas wizji w okolicy potoku Czerna pracownicy urzędu gminy w Mucharzu znaleźli wyrzucone dużo wcześniej odpady, które zanieczyszczają ekosystem i stwarzają zagrożenie dla spacerujących po lesie.

Zobacz także

Apelujemy o pomoc w znalezieniu sprawcy zaśmiecania

logo.jpg