N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

Rezerwacja kortów

Koronawirus - informacje i zalecenia

#SzczepimySię

Fundusze Europejskie dla turystyki

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
488
460
4373
7838
17242
5233985

Ogłoszenie - konkurs ofert 2022 - sport

Ogłoszenie Urzędu Gminy

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w roku 2022 na terenie Gminy Mucharz

Wójt Gminy Mucharz, działając na podstawie art. 27 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), uprzejmie informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert poprzez udzielenie dotacji klubom sportowym niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, które prowadzą działalność sportową na terenie Gminy Mucharz.

Szczegółowe informacje znajdują się w zarządzeniu Nr 618 Wójta Gminy Mucharz z dnia 21 lutego 2022 r.

Dodatkowych informacji udziela

 • Krystian Krzeszowiak
 • tel. 33 876 14 83
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacja, 31.01.2022


Informacja, 24.01.2022

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w roku 2022 na terenie Gminy Mucharz

Wójt Gminy Mucharz, działając na podstawie art. 27 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), uprzejmie informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert poprzez udzielenie dotacji klubom sportowym niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, które prowadzą działalność sportową na terenie Gminy Mucharz.
Szczegółowe informacje w zarządzeniu Nr 607 Wójta Gminy Mucharz z dnia 24 stycznia 2022 r.

Zobacz także

Dodatkowych informacji udziela

 • Krystian Krzeszowiak
 • tel. 33 876-14-83
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacja, 5.01.2022

Wójt Gminy Mucharz ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w roku 2022, poprzez udzielenie dotacji klubom sportowym niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, które prowadzą działalność sportową na terenie Gminy Mucharz.

 1. Łączna planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie zadania będącego przedmiotem niniejszego konkursu: 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
 2. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji, terminy i warunki realizacji zadania jak również termin, tryb, i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert określa Zarządzenie Wójta Gminy Mucharz Nr 593 z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w roku 2022 na terenie Gminy Mucharz.
 3. Termin składania ofert upływa z dniem 14 stycznia 2022 r.
 4. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Mucharzu 34-106 Mucharz 226.
 5. Ofertę można wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonej kopercie, opieczętowaną pieczęcią oferenta wyłącznie do siedziby Urzędu Gminy w Mucharzu –  Na kopercie pod adresem proszę umieścić napis: „Otwarty konkurs ofert  na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mucharz z zakresu rozwoju sportu w roku 2022nie otwierać przed 14.01.2022 r. do godz. 16:00”. W przypadku ofert składanych drogą pocztową lub kurierem oferty uznane zostaną za złożone w terminie, jeżeli wpłyną do siedziby Urzędu Gminy w Mucharzu do dnia 14.01.2022 r. do godz. 16:00. Oferty dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Mucharz) uznane będą za niespełnienie warunków formalnych.
 6. Zainteresowane kluby sportowe mogą zapoznać się z Zarządzeniem Wójta Gminy Mucharz Nr 593 z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego zakresie rozwoju spotu w roku 2022 na terenie Gminy Mucharz: na stronie www.gminamucharz.pl lub na stronie BIP Urzędu Gminy w Mucharzu.

Dodatkowych informacji udziela

 • Krystian Krzeszowiak
 • tel. 33 876-14-83
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zobacz także

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Zwierzaki poszukują właścicieli

Gospodarka odpadami komunalnymi

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Ekomucharz

Aktualna jakość powietrza

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rodzina 500+

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gminy Partnerskie

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Czyste Powietrze

WFOŚiGW