Małopolska - mała retencja

Koronawirus - tarcza antykryzysowa

Informacja Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Łukasza Smółki o możliwości skorzystania z dofinansowania na budowę i renowację zbiorników służących małej retencji.

Budowa i renowacja zbiorników służących małej retencji

Informacja Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Łukasza Smółki o możliwości skorzystania z dofinansowania na budowę i renowację zbiorników służących małej retencji.

Zarząd Województwa Małopolskiego w celu realizacji zadania określonego w art. 22c ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1326) będzie udzielał na nowych zasadach dotacji m.in. na budowę i renowację zbiorników służących małej retencji. Możliwość skorzystania z dofinansowania na budowę i renowację niniejszych zbiorników będzie wynosiła do kwoty 50 000 zł.

Nowe zasady zostały przyjęte Uchwałą nr 1768/21 z dnia 7 grudnia 2021 r. Zarządu Województwa Małopolskiego:

 • Termin naboru wniosków od 10 grudnia 2021 r. do 15 stycznia 2022 r. ;
 • Wnioski złożone po terminie 15 stycznia nie będą uwzględniane;
 • Sposób dostarczania wniosków – zamiast daty nadania pocztą – decydująca jest data wpływu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego;
 • Minimalna powierzchnia małej retencji 100 m²;
 • W przypadku zespołu zbiorników połączonych ze sobą i tworzący wspólny system retencji dofinansowywanie jest przyznawane zgodnie z zasadami obowiązującymi przy dofinansowaniu jednego zbiornika, przy czym każdy ze zbiorników powinien mieć powierzchnię nie mniejszą niż 100 m²;
 • Środki mogą być przyznane dla jednej nieruchomości nie częściej niż raz na 2 lata, przy czym jako nieruchomość rozumie się grunty stanowiące przedmiot własności, dla której sporządzona została jedna księga wieczysta;

Wnioski należy opracować zgodnie z w/w Uchwałą i dostarczyć na adres:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
 • Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22
 • Adres do korespondencji: 30-017 Kraków, ul. Racławicka 56
 • lub wysłać drogą elektroniczną poprzez elektroniczna skrzynkę podawczą ePUAP: /947ts6aydy/SkrytkaESP

Nowe wzory wniosków, a także Uchwała Nr 1768/21 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w zakresie dysponowania środkami budżetu Województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych zostały zamieszczone na stronie internetowej Województwa Małopolskiego:

www.malopolska.pl → Urząd Marszałkowski → Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich → Rolnictwo → Ochrona Gruntów Rolnych → Zasady korzystania ze środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.