N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

1 procent dla harcerzy

Koronawirus - informacje i zalecenia

#SzczepimySię

Fundusze Europejskie dla turystyki

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
772
580
4071
17234
20389
5186427

Małopolska - mała retencja

Koronawirus - tarcza antykryzysowa

Informacja Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Łukasza Smółki o możliwości skorzystania z dofinansowania na budowę i renowację zbiorników służących małej retencji.

Budowa i renowacja zbiorników służących małej retencji

Informacja Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Łukasza Smółki o możliwości skorzystania z dofinansowania na budowę i renowację zbiorników służących małej retencji.

Zarząd Województwa Małopolskiego w celu realizacji zadania określonego w art. 22c ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1326) będzie udzielał na nowych zasadach dotacji m.in. na budowę i renowację zbiorników służących małej retencji. Możliwość skorzystania z dofinansowania na budowę i renowację niniejszych zbiorników będzie wynosiła do kwoty 50 000 zł.

Nowe zasady zostały przyjęte Uchwałą nr 1768/21 z dnia 7 grudnia 2021 r. Zarządu Województwa Małopolskiego:

 • Termin naboru wniosków od 10 grudnia 2021 r. do 15 stycznia 2022 r. ;
 • Wnioski złożone po terminie 15 stycznia nie będą uwzględniane;
 • Sposób dostarczania wniosków – zamiast daty nadania pocztą – decydująca jest data wpływu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego;
 • Minimalna powierzchnia małej retencji 100 m²;
 • W przypadku zespołu zbiorników połączonych ze sobą i tworzący wspólny system retencji dofinansowywanie jest przyznawane zgodnie z zasadami obowiązującymi przy dofinansowaniu jednego zbiornika, przy czym każdy ze zbiorników powinien mieć powierzchnię nie mniejszą niż 100 m²;
 • Środki mogą być przyznane dla jednej nieruchomości nie częściej niż raz na 2 lata, przy czym jako nieruchomość rozumie się grunty stanowiące przedmiot własności, dla której sporządzona została jedna księga wieczysta;

Wnioski należy opracować zgodnie z w/w Uchwałą i dostarczyć na adres:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
 • Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22
 • Adres do korespondencji: 30-017 Kraków, ul. Racławicka 56
 • lub wysłać drogą elektroniczną poprzez elektroniczna skrzynkę podawczą ePUAP: /947ts6aydy/SkrytkaESP

Nowe wzory wniosków, a także Uchwała Nr 1768/21 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w zakresie dysponowania środkami budżetu Województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych zostały zamieszczone na stronie internetowej Województwa Małopolskiego:

www.malopolska.pl → Urząd Marszałkowski → Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich → Rolnictwo → Ochrona Gruntów Rolnych → Zasady korzystania ze środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Zwierzaki poszukują właścicieli

Gospodarka odpadami komunalnymi

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Ekomucharz

Aktualna jakość powietrza

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rodzina 500+

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gminy Partnerskie

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Czyste Powietrze

WFOŚiGW