27 Sesja Rady Gminy Mucharz

27 Sesja Rady Gminy Mucharz

W dniu 21 grudnia 2021 r. odbyła się 27 Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Mucharz. Głównymi punktami obrad było wręczenie aktu nadania oraz statuetki „Zasłużony dla Gminy Mucharz" Posłowi Filipowi Kaczyńskiemu oraz uchwalenie budżetu Gminy na 2022 rok.

Dwudziesta siódma Sesja Rady Gminy Mucharz

W dniu 21 grudnia 2021 r. odbyła się 27 Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Mucharz. Głównymi punktami obrad było wręczenie aktu nadania oraz statuetki „Zasłużony dla Gminy Mucharz" Posłowi Filipowi Kaczyńskiemu oraz uchwalenie budżetu Gminy na 2022 rok.

Filip Kaczyński – Zasłużony dla Gminy Mucharz

Przypomnijmy, że Rada Gminy Mucharz uchwałą nr XXV/238 z dnia 19 października 2021 r. nadała posłowi Filipowi Kaczyńskiemu tytuł „Zasłużony dla Gminy Mucharz". Z wnioskiem w tej sprawie wystąpiła Wójt Gminy Mucharz Renata Galara, która tak uzasadniała nominację:

Pan Filip Kaczyński w ramach działalności poselskiej aktywnie współpracuje z Gminą Mucharz i czynnie angażuje się w jej życie społeczne, w sprawy regionu, w jego zrównoważony, dynamiczny i wieloaspektowy rozwój. Celem tej współpracy jest efektywne współdziałanie na rzecz realizacji oczekiwanych przez mieszkańców ważnych prospołecznych i prorozwojowych projektów i inwestycji. Poseł Filip Kaczyński swoimi działaniami i decyzjami wspiera inicjatywy władzy lokalnej. Dzięki owocnej współpracy udało się pozyskać środki z rządowych programów na wiele inwestycji, które Gmina samodzielnie nie miałaby szans zrealizować z własnego budżetu. Do największych sukcesów Gminy odniesionych dzięki pomocy Pana Posła należy zaliczyć zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mucharz, budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową w m. Mucharz – Skawce „Borowina", przebudowę drogi gminnej Zielona-Kościół, rozbudowę sieci wodociągowej.

Dlatego też grudniowa Sesja Rady Gminy Mucharz była wspaniałą okazją do uhonorowania parlamentarzysty, który z rąk Wójta Gminy Mucharz otrzymał akt nadania tytułu, a Marta Czechowicz – Wiceprzewodnicząca Rady wręczyła Posłowi statuetkę „Zasłużony dla Gminy Mucharz" przedstawiającą patrona Gminy Mucharz Św. Wojciecha. Pan Poseł, dziękując za to wyróżnienie, podkreślił doskonałą i efektywna współpracę z mucharskim samorządem, zarówno z Panią Wójt, jaki i Radą Gminy Mucharz.

Rekordowy budżet

Podczas 27 Sesji Radni przyjęli również budżet Gminy na rok 2022 r. Projekt budżetu uzyskał wcześniej pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Warto podkreślić, że dzięki skuteczności Wójta Gminy Mucharz Renaty Galary w pozyskiwaniu środków zewnętrznych oraz wsparciu posła Filipa Kaczyńskiego w budżecie zapisano rekordowo wysoką kwotę na inwestycję w wysokości ponad 5 mln zł. Jest to już trzeci rok z rzędu z tak dużymi środkami przeznaczonymi na inwestycje.

Do najważniejszych inwestycji planowanych do realizacji w 2022 r. wymienić należy:

  • wymianę sieci wodociągowej w Świnnej Porębie – (dokumentacja projektowa i wykonanie inwestycji) 200 tys. zł,
  • budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową Skawce Borowina (dokumentacja projektowa i wykonanie inwestycji) 608 tys. zł,
  • rozbudowę i modernizację gminnych ciągów komunikacyjnych w Gminie Mucharz wraz z całą infrastrukturą (chodniki, oświetlenie, przepusty) oraz budowę parkingu przy zbiorniku wodnym. Zadanie współfinansowane z programu Polski Ład ok. 1,1 mln zł, (inwestycja dwuletnia na łączną kwotę ponad 7,8 mln zł,
  • zakończenie budowy remizy dla OSP Koziniec „Centrum"- 1,1 mln zł,
  • termomodernizację Szkoły Podstawowej w Mucharzu wraz z wymianą wewnętrznych opraw oświetleniowych, wymianą źródła ciepła na kocioł gazowy z pompą ciepła, wymianą grzejników, wykonaniem instalacji fotowoltaicznej. Inwestycja realizowana w ramach Programu NFOŚiGW pn. „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu" współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 – prawie 1,4 mln zł. (inwestycja dwuletnia na łączną kwotę ponad 3,7 mln zł.

Ponadto Radni zabezpieczyli w budżecie także kwotę 240 tys. zł, która ma zostać przeznaczona na nowy program dotacyjny dla mieszkańców Gminy Mucharz na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła. Szczegóły programu Rada określi odrębna uchwałą.

Dwudziesta siódma Sesja Rady Gminy Mucharz (foto UG Mucharz)

DSC_7481.jpg DSC_7484.jpg DSC_7487.jpg

DSC_7491.jpg DSC_7497.jpg DSC_7499.jpg

DSC_7503.jpg DSC_7507.jpg DSC_7513.jpg

DSC_7516.jpg DSC_7521.jpg DSC_7523.jpg

DSC_7525.jpg DSC_7526.jpg DSC_7528.jpg

DSC_7538.jpg DSC_7539.jpg