N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

1 procent dla harcerzy

Koronawirus - informacje i zalecenia

#SzczepimySię

Fundusze Europejskie dla turystyki

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
897
580
4196
17359
20389
5186552

27 Sesja Rady Gminy Mucharz

27 Sesja Rady Gminy Mucharz

W dniu 21 grudnia 2021 r. odbyła się 27 Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Mucharz. Głównymi punktami obrad było wręczenie aktu nadania oraz statuetki „Zasłużony dla Gminy Mucharz" Posłowi Filipowi Kaczyńskiemu oraz uchwalenie budżetu Gminy na 2022 rok.

Dwudziesta siódma Sesja Rady Gminy Mucharz

W dniu 21 grudnia 2021 r. odbyła się 27 Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Mucharz. Głównymi punktami obrad było wręczenie aktu nadania oraz statuetki „Zasłużony dla Gminy Mucharz" Posłowi Filipowi Kaczyńskiemu oraz uchwalenie budżetu Gminy na 2022 rok.

Filip Kaczyński – Zasłużony dla Gminy Mucharz

Przypomnijmy, że Rada Gminy Mucharz uchwałą nr XXV/238 z dnia 19 października 2021 r. nadała posłowi Filipowi Kaczyńskiemu tytuł „Zasłużony dla Gminy Mucharz". Z wnioskiem w tej sprawie wystąpiła Wójt Gminy Mucharz Renata Galara, która tak uzasadniała nominację:

Pan Filip Kaczyński w ramach działalności poselskiej aktywnie współpracuje z Gminą Mucharz i czynnie angażuje się w jej życie społeczne, w sprawy regionu, w jego zrównoważony, dynamiczny i wieloaspektowy rozwój. Celem tej współpracy jest efektywne współdziałanie na rzecz realizacji oczekiwanych przez mieszkańców ważnych prospołecznych i prorozwojowych projektów i inwestycji. Poseł Filip Kaczyński swoimi działaniami i decyzjami wspiera inicjatywy władzy lokalnej. Dzięki owocnej współpracy udało się pozyskać środki z rządowych programów na wiele inwestycji, które Gmina samodzielnie nie miałaby szans zrealizować z własnego budżetu. Do największych sukcesów Gminy odniesionych dzięki pomocy Pana Posła należy zaliczyć zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mucharz, budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową w m. Mucharz – Skawce „Borowina", przebudowę drogi gminnej Zielona-Kościół, rozbudowę sieci wodociągowej.

Dlatego też grudniowa Sesja Rady Gminy Mucharz była wspaniałą okazją do uhonorowania parlamentarzysty, który z rąk Wójta Gminy Mucharz otrzymał akt nadania tytułu, a Marta Czechowicz – Wiceprzewodnicząca Rady wręczyła Posłowi statuetkę „Zasłużony dla Gminy Mucharz" przedstawiającą patrona Gminy Mucharz Św. Wojciecha. Pan Poseł, dziękując za to wyróżnienie, podkreślił doskonałą i efektywna współpracę z mucharskim samorządem, zarówno z Panią Wójt, jaki i Radą Gminy Mucharz.

Rekordowy budżet

Podczas 27 Sesji Radni przyjęli również budżet Gminy na rok 2022 r. Projekt budżetu uzyskał wcześniej pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Warto podkreślić, że dzięki skuteczności Wójta Gminy Mucharz Renaty Galary w pozyskiwaniu środków zewnętrznych oraz wsparciu posła Filipa Kaczyńskiego w budżecie zapisano rekordowo wysoką kwotę na inwestycję w wysokości ponad 5 mln zł. Jest to już trzeci rok z rzędu z tak dużymi środkami przeznaczonymi na inwestycje.

Do najważniejszych inwestycji planowanych do realizacji w 2022 r. wymienić należy:

  • wymianę sieci wodociągowej w Świnnej Porębie – (dokumentacja projektowa i wykonanie inwestycji) 200 tys. zł,
  • budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową Skawce Borowina (dokumentacja projektowa i wykonanie inwestycji) 608 tys. zł,
  • rozbudowę i modernizację gminnych ciągów komunikacyjnych w Gminie Mucharz wraz z całą infrastrukturą (chodniki, oświetlenie, przepusty) oraz budowę parkingu przy zbiorniku wodnym. Zadanie współfinansowane z programu Polski Ład ok. 1,1 mln zł, (inwestycja dwuletnia na łączną kwotę ponad 7,8 mln zł,
  • zakończenie budowy remizy dla OSP Koziniec „Centrum"- 1,1 mln zł,
  • termomodernizację Szkoły Podstawowej w Mucharzu wraz z wymianą wewnętrznych opraw oświetleniowych, wymianą źródła ciepła na kocioł gazowy z pompą ciepła, wymianą grzejników, wykonaniem instalacji fotowoltaicznej. Inwestycja realizowana w ramach Programu NFOŚiGW pn. „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu" współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 – prawie 1,4 mln zł. (inwestycja dwuletnia na łączną kwotę ponad 3,7 mln zł.

Ponadto Radni zabezpieczyli w budżecie także kwotę 240 tys. zł, która ma zostać przeznaczona na nowy program dotacyjny dla mieszkańców Gminy Mucharz na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła. Szczegóły programu Rada określi odrębna uchwałą.

Dwudziesta siódma Sesja Rady Gminy Mucharz (foto UG Mucharz)

 

 

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Zwierzaki poszukują właścicieli

Gospodarka odpadami komunalnymi

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Ekomucharz

Aktualna jakość powietrza

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rodzina 500+

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gminy Partnerskie

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Czyste Powietrze

WFOŚiGW